Aktivitātes

Informācijas dienā Smiltenes tehnikumu apmeklēja vairāk nekā 100 jaunieši. Vairākums šo skolēnu jau zina, ka viņu nākamā skola būs Smiltenes tehnikums! Tāpat liels gandarījums par to, ka daudzi jaunieši ir izlēmuši, kuru no tehnikuma piedāvātajām profesijām izvēlēsies.

Audzēkņi pateicās par daudzpusīgo informāciju, ko, viesojoties viņu skolās, sniegusi Smiltenes tehnikuma skolotāja Maija Jančevska kopā ar tehnikuma jauniešiem. Visu vajadzīgo varot atrast arī internetā, skolas mājas lapā un sociālajos tīklos, tomēr pirms lielās izvēles gribējies atbraukt uz iepazīties ar tehnikumu un nākamajiem skolotājiem klātienē.

Jaunieši tikās ar tehnikuma audzēkņiem, noskatījās viņu sagatavotos priekšnesumus, iesaistījās konkursos un meistarklasēs. Apmeklēja skolas mācību restorānu, virtuves, konditorejas mācību klases, viesojās Smiltenes tehnikuma veterinārmedicīnas korpusā un veterinārajā klīnikā, kā arī mācību korpusā “ceļiniekiem”.

Vairākums apmeklētāju pārstāvēja tuvākos novadus, bet bija arī ciemiņi no Iecavas, Bauskas, Ventspils, Daugavpils un Jelgavas.

Daudzi bija ieradušies kopā ar vecākiem un arī tas priecē – tātad jauniešiem ir atbalsts, viņu izaugsmē ieinteresēti tuvākie cilvēki. Vairākiem vecākiem tā bija patīkama atkalredzēšanās ar savu skolu un skolotājiem… Prieks, ka interese par tehnikuma piedāvātajām profesijām tiek nodota tālāk no paaudzes paaudzē!

Diāna no Limbažu novada nāks uz Smiltenes tehnikumu mācīties par  par veterinārārsta asistenti. Smiltenes tehnikums ir arī jaunietes vecvecmāmiņas skola. Viņa šeit apguvusi veterinārfeldšera un agronoma profesijas. Jauniete sākumā gribējusi turpināt mācības vidusskolā, bet pēc tam doties uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), taču vecāki ieteikuši labāk nākt uz Smiltenes tehnikumu. “To beidzot, būs gan profesija, gan vidējā izglītība. Jau zināms pamats zem kājām,” domā vecāki un pēc tikšanās ar atraktīvo skolas “vetiņu” komandu, par savu nākotnes izvēli vairs nešaubās arī Diāna. Līdzīgi domā arī Amanda no Iecavas un Reičela no Ainažiem. Reičela jau no bērnības zina, ka kādreiz būs veterinārārste. Tāpēc jau sen izlēmusi, ka pēc pamatskolas nāks uz Smiltenes tehnikumu, kur izmācīsies par veterinārārsta asistenti. Lai uz augstskolu varētu doties jau ar zināmā priekšzināšanām.

Renārs no Lubānas Informācijas dienā vēlējās uzzināt ko vairāk par celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa profesiju. Viņam šo skolu ieteikuši draugi. Tagad, kad satikti skolotāji un nākamie skolasbiedri un apskatītas mācību telpas, vairs nebūs tā satraukuma un nemiera, kas pārņem, kad priekšā gaida kaut kas liels un nezināms…

Edgars no Amatas novada rudenī brauks uz Smiltenes tehnikumu, lai mācītos par automehāniķi. “Nekādu jautājumu man šobrīd nav. Visu, kas interesē, var atrast skolas mājas lapā,” atzīst jaunietis. “Vēlējos tikai atbraukt un paskatīties…”

Daniels, Dace, Samanta, Justīne un Linda no Blomes vēlas kļūt par ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem. Viņi uzskata, ka šī no visām tehnikuma piedāvātajām profesijām ir darba tirgū visvajadzīgākā. “Skola atrodas tuvu mājām. Ko vēl vairāk var vēlēties?” Jauniešu skolasbiedri Nauris un Kalvis nāks uz Smiltenes tehnikumu, lai mācītos par ceļu būvtehniķiem. “Zinām, ka Smiltenes tehnikums ir laba skola, uz kuru brauc mācīties jaunieši no visas Latvijas. Audzēkņi tiek praksē uz ārzemēm, tehnikumam ir ļoti laba materiālā bāze. Būtu muļķīgi neizmantot šādu iespēju!”

Ainārs no Alūksnes grib kļūt par viesnīcu pakalpojumu speciālistu. Puiša mamma šeit apguvusi pavāra profesiju. “Ja zini, ko gribi, mūsdienās var atrast informāciju par visu. Taču ir vajadzīgi arī šādi Informācijas dienas pasākumi, jo tikšanās klātienē ir kas pavisam cits... Arī tad, ja esi izlēmis: šī būs tava skola, brīdis, kad tajā ienāc, satiecies ar skolotājiem un nākamajiem skolasbiedriem, tas ir kā punkts uz I,” domā jaunietis.

Paldies visiem, kuri izbrīvēja laiku, lai atbrauktu! Paldies skolotājiem un jauniešiem, kuri skolas nākamos audzēkņus iepazīstināja ar Smiltenes tehnikumu! 
Tiksimies vasarā, jauno audzēkņu uzņemšanā un pēc tam - 1.septembrī! Uz galeriju...

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums, Baiba Vahere, tehnikuma foto pulciņa dalībnieki

 

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā