Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Izglītības programmas

Būvniecība (kvalifikācija - transportbūvju būvtehniķis)

Profesionālā vidējās izglītības programma: Būvniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Transportbūvju būvtehniķis, iespējama specializācija Ceļu būvtehniķis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un / vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. iepazīties ar būvprojektu;
 2. iepazīties ar transportbūves objektu dabā;
 3. kārtot rakšanas un citu darbu veikšanas atļaujas;
 4. piedalīties transportbūves darbu veikšanas projekta izstrādē;
 5. plānot resursus atbilstoši noteiktajiem darbu izpildes etapiem;
 6. nodrošināt secīgu saistīto darbu veikšanu transportbūves objektā;
 7. organizēt būvdarbu un uzturēšanas darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertehnisko

komunikāciju sagatavošanu (sakaru, elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi);

 1. sagatavot piebraucamos ceļus, krautnes, materiālu un būvizstrādājumu novietnes;
 2. veikt satiksmes organizēšanu transportbūves objektā;
 3. organizēt ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidi transportbūves objektā;
 4. organizēt transportbūves parametru nospraušanu dabā;
 5. nodrošināt citus būvobjekta aprīkojuma elementus;
 6. organizēt izpildāmos darbus transportbūves objektā;
 7. nodrošināt transportbūves izbūves tehnoloģisko procesu gaitu;
 8. veikt būvdarbu izpildītāju darba laika uzskaiti transportbūves objektā;
 9. pārbaudīt izpildīto darbu apjomus;
 10. nodrošināt izpildīto darbu kvalitāti;
 11. organizēt nepieciešamās būvmateriālu kvalitātes un atbilstības laboratoriskās pārbaudes;
 12. novērtēt būvmateriālu kvalitātes un atbilstības pārbaužu rezultātus;
 13. veikt ienākošo materiālu uzskaiti;
 14. apkopot piegādāto materiālu pavaddokumentus objektā;
 15. pārbaudīt izpildshēmas;
 16. veikt segto darbu aktu izstrādi un reģistrāciju;
 17. sagatavot būvdarbu apjomu sertifikātus;
 18. komplektēt būvobjekta izpilddokumentācijas sējumus;
 19. ievērot darba tiesisko attiecību normas;
 20. pārraudzīt ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu darba vietā;
 21. pārraudzīt darba aizsardzības pasākumu ievērošanu darba vietā;
 22. ievērot vides aizsardzības prasības;
 23. rīkoties ārkārtas situācijās;
 24. novērtēt savas darba spējas un veselības stāvokli darbavietā un darba pienākumu izpildes

laikā.

Profesionālie priekšmeti

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Betonēšanas pamati
 • Sienu mūrēšana
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Caurteku un tuneļu būvēšana
 • Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs
 • Transportbūvju aprīkojuma izbūve
 • Būvdarbu plānošana transportbūvēs
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
 • Uzbērumu un ierakumu būvēšana
 • Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve
 • Būvdarbu veikšana transportbūvēs
 • Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati
 • Asfalta ražošana
 • Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
 • Zemes darbu organizēšana
 • Mašīnkontroles sistēmu pielietošana
Būvniecība (kvalifikācija - ceļu būves strādnieks)

Profesionālā arodizglītības programma: Būvniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Ceļu būves strādnieks, iespējama specializācija

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: no 17 gadu vecuma

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1 gads

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Ceļu būves strādnieks veic asfaltēšanas, bruģēšanas, ceļu seguma uzturēšanas, asfalta vai ceļu būves minerālo materiālu ražošanas darbus saskaņā ar darba uzdevumu. Darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešama traktortehnikas vadītāja apliecība (TR2 — ceļu būves mašīnas (veltnis, blietēšanas riteņveltnis, ceļa pamatnes stabilizētājs (reciklers), skrēpers, asfalta frēze, asfalta ieklājējs, celšanas traktortehnika).

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

 

 

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. uzstādīt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 2. sagatavot darba vietu;
 3. veikt konstrukciju un esošo segumu demontāžu vai nojaukšanu, koku, krūmu un zaru zāģēšanas darbus;
 4. veikt uzmērīšanas un nospraušanas palīgdarbus un būvmateriālu loģistiku objektā;
 5. veikt grāvju rakšanu un tīrīšanu vietās, kur nav iespējams darbus veikt mehanizēti;
 6. veikt caurteku uzstādīšanu, remontu un tīrīšanu, zemes klātnes izbūves palīgdarbus;
 7. ieklāt ģeosintētiskos materiālus, nostiprināt nogāzes;
 8. izbūvēt ūdens novades elementus, ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas;
 9. gruntēt pamata un seguma kārtas;
 10. izbūvēt asfalta kārtas;
 11. uzpildīt ceļa nomales;
 12. izbūvēt betona un dabīgā akmens bruģa segumu;
 13. veikt virsmas apstrādi;
 14. montēt pieturvietas aprīkojuma elementus;
 15. veikt betona apmales uzstādīšanu, ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu montāžu, ceļa signālstabiņu uzstādīšanu, drošības barjeru un žogu uzstādīšanas darbus;
 16. uzklāt ceļa horizontālos apzīmējumus;
 17. uzstādīt pagaidu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 18. aizpildīt plaisas ar bitumena emulsiju /mastiku, bedrītes ar šķembām un bitumena emulsiju, ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vai ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju;
 19. veikt asfaltbetona seguma izlīdzinošās frēzēšanas palīgdarbus;
 20. veikt nesaistītu minerālmateriālu segumu iesēdumu un bedrīšu remontu;
 21. sakopt brauktuvi un ceļa klātni;
 22. pļaut zāli un krūmu atvases ar rokas darba rīkiem;
 23. veikt ceļu un tiltu ūdens novades sistēmu tīrīšanas darbus;
 24. novērst sīkos bojājumus caurteku un tiltu/tuneļu dzelzsbetona konstrukcijās;
 25. veikt sniega tīrīšanas darbus uz gājēju un velosipēdu celiņiem, tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas, sabiedriskā transporta pieturvietās un no pasažieru paviljoniem;
 26. ievērot darba tiesību, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības;
 27. ievērot vides aizsardzības prasības motorinstrumentu un elektroinstrumentu lietošanā un glabāšanā;
 28. lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un drošības ierīces;
 29. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību;
 30. lietot ergonomiskos darba paņēmienus un instrumentus;

Profesionālie priekšmeti

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Betonēšanas pamati
 • Sienu mūrēšana
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Darba vietas sagatavošana ceļu būvē
 • Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana
 • Darba rīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana
 • Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve
 • Zemes klātnes izbūves darbu veikšana
 • Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana
 • Bruģa un apmaļu ražošana
 • Dzelzsbetona konstrukciju izgatavošana
 • Ceļu būves strādnieka prakse
Ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija - konditors)

Profesionālā vidējās izglītības programma: Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Konditors

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 4 gadi (5768 stundas)

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Konditors organizē savu darbu konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā – sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 • plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu un sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos;
 • pārbaudīt un sagatavot tehnoloģisko aprīkojumu, inventāra gatavību ražošanas procesam;
 • kontrolēt receptūru un tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu kopējā ražošanas procesā;
 • nodrošināt nepieciešamo ražošanas procesa dokumentācijas izveidi un apriti;
 • pieņemt produktus un izejvielas no noliktavas un piegādātājiem, sagatavot tās ražošanas procesam;
 • svērt un dozēt produktus un izejvielas, veikt produktu un izejvielu pirmapstrādi;
 • ievērot izejvielu uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē, kontrolēt izejvielu kvalitāti;
 • nodrošināt izstrādājumu ražošanas tehnoloģiskos procesus;
 • izvērtēt produktu un izstrādājumu kvalitātes rādītājus, to izmaiņas ražošanas laikā;
 • sagatavot izejvielas, produktus, materiālus un piedevas;
 • gatavot dažādu miltu veidu maizes mīklas, dažādas sarežģītības un veida maizes izstrādājumus, apstrādāt un noformēt gatavo maizi un tās izstrādājumus.
 • gatavot mīklas dažādiem konditorejas izstrādājumiem, desertiem dažādus apdares krēmus, masas un pildījumus, cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus;
 • sagatavot dažādus materiālus konditorejas izstrādājumu noformēšanai un noformēt gatavos izstrādājumus pēc termiskās apstrādes;
 • Ievērot darba un vides aizsardzības prasības.
 • Ievērot darba tiesiskās attiecības;
 • Lietot valsts valodu, divas svešvalodas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 • Sadarboties komandā, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas normas.

Profesionālie priekšmeti

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā.
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi.
 • Ražošanas darba organizācija.
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde.
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošana.
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana.
 • Krēmu un desertu gatavošana.
 • Maizes gatavošana un cepšana.
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošana.
 • Krēmu un desertu gatavošana.
 • Maizes gatavošana un cepšana.
 • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide.
 • Profesionālā saziņa svešvalodās.
 • Ražošanas darba organizācija.
 • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas.
 • Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana.
 • Konditora prakse
Lopkopība (kvalifikācija - lopkopības tehniķis)

Programmas nosaukums 

Lopkopība

Mācību ilgums

4 gadi (jauniešiem ar pamata izglītību), 1,5 gadi (jauniešiem ar vidējo izglītību)

Nepieciešamā izglītība

Pamata izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas četrgadīgo mācību programmu), vidējā izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas 1,5 gadīgo mācību programmu)

Kvalifikācija

Lopkopības tehniķis

Profesionālie moduļi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes 
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība 
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana
 • Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu kopšana
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturība
 • Mehanizēto darbu veikšana, t.sk. Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Autovadītāju sagatavošana
 • Veterinārijas minimums
 • Lopkopības produkcijas ieguve; Lopkopības produkcijas fasēšana un marķēšana
 • Lopkopības darbu organizēšana un dokumentēšana 
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas organizēšana
 • Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas organizācija
 • Darbu organizēšana lopkopības produkcijas ražošanā un realizēšanā
 • Ciltsdarbs, ganāmpulka atražošana un veterinārijas pamati
 • Zirgkopība
 • Govju un cūku mākslīgā apsēklošana
 • Lopkopības tehniķa prakse

 

Smiltenes tehnikums arī 2019./2020.mācību gadā, ņemot vērā nozares pieprasījumu, jauniešiem ar pamata un vidējo izglītību piedāvā  apgūt lopkopības tehniķa profesiju.

Zemnieku saimniecībām modernizējoties, darba tirgū pieaudzis arī pieprasījums pēc lopkopībā izglītotiem speciālistiem. Īpaši lielajos uzņēmumos, kur saimniekiem ik dienu jāparūpējas par simtiem mājdzīvnieku labturību, ganāmpulka atražošanu un produkcijas realizāciju. Smiltenes tehnikuma jaunais piedāvājums šobrīd ir vienīgais Latvijā. Tas  tapa, ņemot vērā skolas moderno veterinārmedicīnas mācību bāzi, kurā nodrošināts viss nepieciešamais arī lopkopības tehniķa profesijas apgūšanai.

Audzēkņi mācību laikā saņem līdz 150 eiro lielu stipendiju. Dzīve dienesta viesnīcā - 8,50 eiro mēnesī.

Lopkopības tehniķis var strādāt lopkopības saimniecībās, kā arī būt individuālais komersants un pašnodarbināta persona. Mācību programmas ietvaros jaunajiem speciālistiem māca, kā plānot, organizēt un rūpēties par dzīvnieku labturību, nodrošināt novietnes mikroklimatu, Eiropas Savienības regulām atbilstošu veterināro un sanitāro situāciju. Jaunie speciālisti apgūst, kā aprēķināt ganāmpulka skaitam un katra dzīvnieka prasībām atbilstošas barības devas un nodrošināt tās uzglabāšanu, ievērojot pārtikas nekaitīguma prasības.

Presē ik pa laikam izskan vajadzība pēc palīgiem, kas var sastādīt lopkopības produkcijas ražošanas un realizācijas plānus, izvērtējot tirgus situāciju – arī to var darīt speciālists ar lopkopības tehniķa izglītību. Tāpat kā palīdzēt kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošanā, uzglabāšanā un realizācijā atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

Pieredzes bagāti pedagogi jauniešiem māca identificēt lauksaimniecības dzīvniekus, reģistrēt un analizēt pārraudzības datus, kā arī – sagatavot lopiņus realizācijai.

Nozīmīgs var būt jauno speciālistu ieguldījums dzīvnieku pārošanas plānu izstrādāšanā, ganāmpulka atražošanā, selekcijas darbā, mājdzīvnieku dzemdībās, pirmās palīdzības sniegšanā un vienkāršu veterinārmedicīnisko manipulāciju veikšanā pēc veterinārārsta norādījumiem.

Absolventi, tikuši pie diploma par profesionālo vidējo izglītību, var turpināt studijas augstskolā.

                                                          Īss ieskats vēsturē 

1922.gadā Kalnamuižā atvēra vienu no Latvijā pirmajām Piensaimniecības un lopkopības skolām. 1936. gadā tagadējā Smiltenes tehnikuma teritorijā darbu sāka Praktisko lopkopju nodaļa, kurā sagatavoja praktiski un teorētiski izglītotus lopkopjus.

1945. gadā nodibināja Smiltenes Zooveterināro tehnikumu ar veterinārijas, zootehnikas un piensaimniecības nodaļām, uz kuru mācīties brauca audzēkņi no visas Latvijas. 

Skola vienmēr dzīvojusi līdzi laika garam un pilnveidojusies, respektējot pārmaiņas saimnieciskajā jomā.

 

 

 

Neklātiene: izglītības programmas

Piedāvātā izglītības programma:

 

  

Programmas nosaukums

Izglītības programma Veterinārmedicīna neklātienē 

Mācību ilgums

1.5 gads

Nepieciešamā izglītība

Vidējā izglītība

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 

 

Programmas nosaukums: Grāmatvedība
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Nepieciešamā izglītība: Vidējā izglītība
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Ceturtdiena. 9.00 - 18.30 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā