Izglītības programmas

 

Iepazīsti mācību programmu:

 

Programmas nosaukums 

Viesnīcu pakalpojumi

Mācību ilgums

4 gadi

Nepieciešamā izglītība

Pamatskolas izglītība

Kvalifikācija

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Beigšanas dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

 

 

 

 Kvalifikācijas apraksts

Viesnīcu pakalpojumu speciālists koordinē un veic pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izvērtē viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti, ir atbildīgs par izpildāmā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti. Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību vai strādāt tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos.

 

                       

 

                                                                            Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

                                                                                                     


 • Profesionālā svešvaloda
 • Profesionālā saskarsme, lietišķā etiķete
 • Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija
 • Saimnieciskā dienesta darba organizācija
 • Viesmīlības pamati

 • Latvijas tūrisma resursi un produkti
 • Ēdināšanas dienestadarba organizācija
  • Paškontroles sistēma uzņēmumā

 

 


 •  Dokumentu pārvaldības pamati
 •  Grāmatvedības pamati
 • Viesnīcu darba organizācija
 • Viesnīcu uzņēmējdarbības pamati
 • Darba tiesiskās attiecības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kvalifikācijas prakse

 

 

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir gan Latvijas, gan citu pasaules valstu

darba tirgū ļoti pieprasīta profesija.

Smiltenes tehnikuma audzēkņiem milzīgs ieguvums ir iespēja gūt pirmo darba pieredzi skolas viesnīcā "Kalna ligzda". Jauno speciālistu apmācībai tehnikumā ierīkots arī mācību numuriņš ar atsevišķu sanitāro mezglu un veļas mazgāšanas telpa ar profesionālajām veļas mašīnām, žāvētājiem un gludināmajām ierīcēm.

Nākamie viesnīcu pakalpojumu speciālisti jau no pirmā kursa dodas iepazīties ar dažādām viesnīcām un to darba specifiku, vienlaikus apgūstot pamatlietas, kas jāzina katram jaunajam darbiniekam.

 

Smiltenes tehnikumam ir uzticami sadarbības partneri Maltā, Francijā, Kanāriju salās, Spānijā un citās valstīs, uz kuru viesnīcām nākamie viesnīcu pakalpojumu speciālisti dodas profesionālās kvalifikācijas praksē. "Erasmus+" stratēģiskās partnerības projekta "Tourism Spider" ietvaros skolas jaunieši papildinājuši zināšanas Čehijā, Austrijā un Slovākijā.

Smiltenes tehnikuma nākamie viesnīcu pakalpojumu speciālisti regulāri piedalās dažādos profesionālās meistarības konkursos.2017.gadā viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkne Linda Daktiņa Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā SkillsLatvia 2017 viesmīļiem izcīnīja pirmo vietu.

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā