Izglītības programmas

rogrammas nosaukums                      Būvniecība

Mācību ilgums                                     4 gadi

Nepieciešamā izglītība                        Pamatizglītība

Kvalifikācija                                          Hidrobūvju būvtehniķis

Beigšanas dokuments                         Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Kvalifikācijas apraksts: Hidrobūvju būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas hidrobūvju un meliorācijas sistēmu būvobjektos un to ekspluatācijā organizē un īsteno darbus projekta vadītāja uzraudzībā.

Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

  • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
  • Sienu mūrēšana
  • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
  • Betonēšanas pamati
  • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
  • Ģeodēzisko darbu izpilde
  • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
  • Ceļu būves darbu organizēšana
  • Caurteku un tuneļu būvēšana u.c. 

 

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā