Izglītības programmas

 Programmas nosaukums                   Būvniecība

Mācību ilgums                                       4 gadi (jauniešiem ar pamata izglītību)

                                                                  1,5 gadi (jauniešiem ar vidējo izglītību)

Nepieciešamā izglītība                       Pamatizglītība (jauniešiem, kuri izvēlas četrgadīgo mācību programmu), vidējā izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas pusotrgadīgo mācību programmu)

Kvalifikācija                                           Hidrobūvju būvtehniķis

Beigšanas dokuments                        Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolā.

Kvalifikācijas apraksts: Hidrobūvju būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas hidrobūvju un meliorācijas sistēmu būvobjektos un to ekspluatācijā organizē un īsteno darbus projekta vadītāja uzraudzībā.

Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

  • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
  • Sienu mūrēšana
  • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
  • Betonēšanas pamati
  • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
  • Ģeodēzisko darbu izpilde
  • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
  • Ceļu būves darbu organizēšana
  • Caurteku un tuneļu būvēšana u.c. 

 Latvijas meliorācijas sistēmas jau sen "kliedz" pēc pārmaiņām! Nepieciešams savest kārtībā jau esošās meliorācijas sistēmas un daudzviet arī būvēt jaunas. Minēto problēmu novēršanai piešķirts liels Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Taču nozarē trūkst zinošu un prasmīgu jauno speciālistu. Tā Smiltenes tehnikumam sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Saldus tehnikumu un darba devējiem dzima iecere jaunai mācību programmai - hidrobūvju būvtehniķis (meliorators). Beidzot ilgi lolotais sapnis pārvarējis arī visus birokrātijas radītos šķēršļus un jaunais piedāvājums ir klāt! Hidrobūvju būvtehniķis ir Latvijā ļoti vajadzīga profesija. Jauniešiem, kas to apgūs, būs gan darbs, gan konkurētspējīgs atalgojums. 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā