Maksas pakalpojumi

 Pakalpojuma veids  Mērvienība  Cena bez PVN (euro)  PVN 12%  PVN 21%  Cena ar PVN (euro)
Maksa par apkuri:          
-iedzīvotājiem 1 m2 1,07 0,13 --- 1,20
-iestādēm 1 m2 1,07 --- 0,23 1,30
Maksa par auksto ūdeni 1m3 0,66 --- 0,14 0,80
Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu 1m3 4,64 0,56 --- 5,20
Maksa par dvieļu žāvētāja uzsildīšanu (ja nepatērē silto ūdeni) 1 dzīv./mēn. 2,54 0,31 --- 2,85
Maksa par kanalizāciju 1m3 1,25 --- 0,26 1,51
Sadzīves atkritumu izvešana 1 m3 12,77 --- 2,68 15,45
Par kanalizāciju (pēc līguma) Smiltenes pagasta Kalnamuiža Nr.1.,46.,47. 1m3 0,08 --- 0,02 0,10

 

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā