Darbinieki

 • Administrācija

  Direktors   Andris Miezītis

  26529133

        Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  Direktora vietnieki:      
    izglītības jomā   Rudīte Grabovska 29484775
    praktiskās apmācības jomā   Pēteris Logins 20279200
    audzināšanas jomā   Ingrīda Paegle 64707651; 27068934
         
  Lietvede   Daiga Grīviņa 64772567; 26183654
  Lietvede   Zaiga Jokste 64707657
  Lietvede   Līga Ābeltiņa 64707654; 26160229
  Izglītības metodiķe   Mārīte Dragone 64707652; 28689101
  Izglītības metodiķe   Diāna Dankbāre 29148228
  Galvenā grāmatvede   Genovefa Logina 64772773; 29446614
  Interešu izglītības skolotāja   Anita Bērziņa 64772567
  Sporta organizators   Leons Peļņa 26544935
  Projektu vadītāja   Zigeta Vīķele 29153915
  Starptautisko projektu vadītāja   Inguna Avota +371 29152919
  Saimniecības vadītājs   Aivars Birkenšteins 29429211
  Bibliotekāre   Ārija Māliņa 26149818
  Karjeras konsultante   Maira Kupriša 28473293
         
  Dienesta viesnīcas vadītājas:      
     Kalnamuižā 44   Mārīte Bāliņa 64772169; 29600702
     Dārza ielā 9   Brigita Bišere 27840166
         
  Veterinārārste (mācību klīnikas vadītāja)    Liāna Pelše 20250228
  Ēdnīcas vadītājs   Kaspars Kozlovskis 26674429
  Viesnīca “Kalna ligzda”     Maija Jančevska 64772173; 26556681
         
 • Skolotāji

  Ilze Atlāce Grāmatvedības pamati, lietvedība, statistika, uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā
  Vita Audere Ēdienu gatavošana-praktiskās mācības, konditorejas izstrādājumu gatavošana-praktiskās mācības
  Gunārs Auders Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums, viesu uzņemšana un apkalpošana, lauku tūrisma piedāvājums, tūrisma ģeogrāfija, darba aizsardzība, sabiedrības un cilvēka drošība, agronomijas pamati, tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
  Inguna Avota Ekonomika, ražošanas ekonomika, komercdarbība
  Dace Āboliņa Latviešu valoda un literatūra
  Lolita Bāliņa Lauksaimniecības pamati, lopkopības pamati, bioloģija, ķīmija
  Solvita Bāliņa Angļu valoda
  Rudīte Benta L/s dzīvnieku anatomija un fizioloģija, parazitoloģija, pataloģiskā anatomija, ķirurģijas pamati
  Biruta Birkenšteina Farmakoloģija, epizootoloģija, iekšķīgās nelipīgās slimības
  Ilvija Biržmane Latviešu valoda, literatūra
  Anita Biseniece Fizika, informātika, matemātika, datortehnoloģijas
  Augusts Būce Auto uzbūve, TA diagnostika, automobiļu remonts, ceļu būves mašīnu uzbūve, remonts
  Diāna Dankbāre Latviešu valoda, literatūra
  Mārīte Dragone Politika un tiesības, vides zinības
  Toms Dreimanis Informātika
  Inese Dūjiņa Dzemdniecība, pataloģijas pamati, veterinārā ekspertīze, pārtikas higiēna
  Ira Gaile Ēdienu un gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu gatavošana, uzskaite un kalkulācija
  Rudīte Grabovska Vides zinības, sabiedrības un cilvēka drošība
  Inga Grigule Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, ekonomiskie aprēķini, datorgrāmatvedība, nodokļi, revīzija un kontrole
  Daiga Grīviņa Darbs mācību birojā, lietvedība 
  Maija Jančevska Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija, saimnieciskā dienesta darbība, viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumos
  Aldis Justaments Ceļa būves mašīnu uzbūve, rasēšana
  Ruta Kalniņa Profesionālā saskarsme, agronomijas pamati, lauku sēta, uzņēmējdarbības pamati tūrismā, viesnīcu uzņēmējdarbības pamati
  Anda Kalniņa Latvijas un pasaules vēsture
  Ansis Kalniņš Interešu izglītības skolotājs, sporta instruktors
  Santa Kreišmane Dokumentu pārvaldība, uzņēmuma darba organizācija, uzņēmejdarbības pamati, finanses un kredīti, profesionālā saskarsme, darba saimnieciskās tiesības
  Raisa Krieviņa Krievu valoda, profesionālā svešvaloda
  Agnis Krūzītis Traktoru, automobiļu uzbūve
  Ilma Laganovska Krievu valoda
  Gunārs Laizāns Farmakoloģija, VDO, INS, ķirurģija
  Pēteris Logins Satiksmes noteikumi, darba aizsardzība
  Francis Lucāns Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas, dienesta viesnīcas skolotājs
  Līga Mačule Ķirurģijas pamati
  Viola Marksa Ķīmija, vides zinības, vides aizsardzība
  Jānis Mālkalns Ģeodēzija
  Guntars Mednis Informātika, datortehnoloģijas, automobiļu uzbūves pamati, iekšdedzes motori, praktiskās mācības
  Andris Miezītis Kustību un runas kultūra, profesionālā saskarsme
  Dainis Moruzs Informātika, sabiedrības un cilvēka drošība, darba aizsardzība
  Madars Moruzs Informātika, ceļu satiksmes noteikumi, CBM remonts, tehniskā apkope
  Māris Niklass CBM uzbūve, remonts, tehniskā apkope
  Ingrīda Paegle Latvijas un pasaules vēsture
  Leons Peļņa Sports
  Andrejs Priede Dienesta viesnīcas skolotājs
  Irēna Priede Matemātika, fizika
  Elizabete Pudāne Uztura fizioloģija, sanitārija, higiēna; pārtikas preču zinības;viesmīlības pamati; ēdienu gatavošana- praktiskās mācības,  sabiedrības un cilvēka drošība, paškontroles sistēma uzņēmumā
  Zigurds Purmalis Ceļu būves organizācija un tehnoloģija, ceļu b ūvmašīnas
  Elita Rence Ekonomika, sabiedrības un cilvēka drošība, darba aizsardzība, uzņēmuma darba organizācija un vadība, viesnīcu uzņēmejdarbības pamati
  Maruta Ropša Dienesta viesnīcas skolotāja
  Vineta Roskoša Tūrisma un viesmīlības uzņēmumadarbības pamatprocesi, telpu interjers, viesu uzņemšanas dienesta darba org., viesnīcu saimniecība, viesmīlības pamatprincipi, saimnieciskā dienesta darba organizācija,
  Evita Segleniece Latviešu valoda un literatūra
  Ivars Siliņš Praktiskās mācības darbnīcās, atslēdznieku darbi, metināšana, traktortehnikas un automašīnu vadīšana
  Uldis Siliņš Praktiskās mācības darbnīcās, atslēdznieku darbi, metināšana
  Gaļina Skobeļeva Krievu valoda, profesionālā svešvaloda
  Aija Skrastiņa Matemātika
  Mārtiņš Sorokins Sports
  Jānis Steģis Automobiļu elektroiekārtas, vispārējā elektrotehnika, demontāža un montāža, traktoru, automobiļu uzbūve, jaunākās tehnoloģijas, praktiskās mācības darbnīcās
  Irita Tepere Ēdināšanas un apkalpošanas organizācija viesnīcā, darba organizācija un viesu apkalpošana, speciālās zīmēšanas pamati, telpu interjers, noformēšana, bāra serviss, uzņēmuma darba organizācija, tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
  Ina Timermane Dienesta viesnīcas skolotāja
  Astrīda Trijēce Angļu valoda, profesionālā svešvaloda
  Jānis Trijēcis Materiālmācība, automobiļu uzbūves pamati, CBM uzbūve, remonts, tehniskā apkope
  Gundega Upeniece Angļu valoda, profesionālā svešvaloda
  Inese Veidemane  Ēdienu gatavošana-praktiskās mācības, ēdināšanas dienesta darba organizācija, konditorejas izstrādājumu gatavošana
  Guntis Viļums Ekonomika, uzņēmejdarbības pamati, biznesa planošana, fizika
  Zigeta Vīķele Tiesību pamati, darba tiesiskās attiecības, sabiedrības un cilvēka drošība
  Aivars Vīķelis Ceļu būves organizācija, ceļu būvdarbu veikšana, ceļu projektēsanas pamati, praktiskās mācības
  Vija Zvirgzdiņa Dienesta viesnīcas skolotāja, izglītības psihologs
  Jānis Zarkevičs Automobiļu uzbūves pamati, traktoru, automobiļu uzbūve, montāža un demontāža, remonta pamati, praktiskās mācības darbnīcās

   
   
   

   

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālruņi: 64707654, 20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2016 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā