Darbinieki

 • Liels gods un reizē atbildība

  Liels gods un reizē atbildība

   

   “Ļoti patika doma, kas izskanēja izskanēja pasākumā “Smiltenes novada uzņēmējs” – ja iestādei, ko vadi, nosaukumā ir vārds “Smiltene”, tad jāapzinās, ka tev kā uzņēmējam tas nozīmē ļoti lielu godu un arī atbildību. Tad arī tā “kante jātur” līdz galam,” atzīst Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis, saņemot skolai piešķirto Smiltenes novada gada balvu Tautsaimniecībā par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā.

  Kad Andris Miezītis pirms 17 gadiem sāka strādāt šajā skolā, tikko bija notikusi reorganizācija un no Smiltenes sovhoztehnikuma izveidotas divas patstāvīgas iestādes - Smiltenes tehnikums un kolhozs “Smiltene”. Vairākus gadus tā bija nopietna cīņa par izdzīvošanu. “Pēc lielās mantas dalīšanas, kurā skola saņēma desmito daļu, jo pārējais pienācās kolhozam, tehnikuma noliktavā nepalika pat nevienas naglas.  Taču skolotāji un audzēkņi tāpat piedalījās visās kolhoza talkās...

  Vairākas tehnikuma ēkas pagājušā gadsimta 90. gados bija katastrofālā stāvoklī. Kopā ar galveno grāmatvedi Genovefu Loginu esam piedzīvojuši laiku, kad skolas kontā mēneša beigās nebija vairāk par 20 latiem… Nācās būt ļoti taupīgiem. Tas jau tik viegli neaizmirstas. Arī tagad, kad vairs nevajag tā knapināties, atceramies, kā bija toreiz un...”

                                                                           95 gadus veci pamati

  Andris Miezītis uzskata, ka tehnikumam arī visgrūtākajos laikos noturēties palīdzējusi kolektīva pašaizliedzība un Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās mācību programmas. “1990. gadā, kad šeit sāku strādāt, pat prātā nenāca, ka tehnikums kādreiz varētu izskatīties tāds, kādu to redzam šobrīd. Taču vienmēr esmu uzsvēris, ka skolas īstie pamati tika ielikti pirms 95 gadiem. Tehnikuma panākumi ir visa kolektīva nopelns. Ja ikviens strādā pēc savas labākās sirdsapziņas, tad ir arī rezultāts. Paldies visiem, kuri nav prasījuši par katru soli samaksu, jo ir apzinājušies, ka kopīgais ieguvums ir daudz vērtīgāks par tiem dažiem eiro. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka spējam skatīties uz vienu lielo mērķi, nevis tikai savu mazo mērķīti.

  Tāpat nepārtraukti domājam par mācību programmu pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām. Skolai attīstīties ļoti palīdzējusi iesaistīšanās dažādos projektos. Ar to līdzfinansējumu esam varējuši nodrošināt modernu mācību vidi un mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību. Smiltenes tehnikums ir sācis modulāru apmācību Latvijas ekonomikai prioritārajā nozarē – būvniecībā. Nākamajā mācību gadā tehnikumu pirmoreiz beigs ceļu būvtehniķi. Skola ir izstrādājusi un licenzējusi jaunu, Latvijas un arī visas Eiropas tautsaimniecībā nozīmīgu mācību programmu, lai sagatavotu nākamos hidrobūvju būvtehniķus.

  Tehnikumam šobrīd ir viss nepieciešamais, lai sagatavotu kvalitatīvus jaunos speciālistus. Tas, vai jaunieši par tādiem kļūs, atkarīgs gan no viņu “starta kapitāla” – zināšanām, ar kurām viņi atnāk uz šo skolu, gan vēlmes mācīties un sasniegt savā karjerā augstākās virsotnes,” saka tehnikuma direktors.

  “Šobrīd ļoti augstu tiek vērtēta darba vidē balstīta izglītība. Kādreiz teica: duālā izglītība. Manuprāt, to var realizēt pilsētās, kurās ir lieli uzņēmumi. Smiltenes tehnikuma mācību bāze nav sliktāka par to nodrošinājumu, ko jauno darbinieku apmācībai var piedāvāt darba tirgū veiksmīgi uzņēmumi.

  Lielais projekts, kura ietvaros paredzēts nodrošināt jauniešiem darba vidē balstītas mācības un profesionālās kvalifikācijas praksi, galvenokārt veidots, ņemot vērā uzņēmumu intereses, bet  tā realizēšana pārsvarā atstāta skolu ziņā…”

                                                                Par Latvijas tautsaimniecību un latvisko identitāti

  Domājot par Latvijas tautsaimniecību, Andri Miezīti apbēdina tas, ka latvieši ar tādu skubu steidz pārdot ārzemniekiem savus uzņēmumus. “Kārlis Ulmanis nostiprināja saimniecisko autonomiju, atpērkot ārvalstniekiem piederošās daļas latviešu uzņēmumos, bet mūsu valstsvīri tautai aiz muguras savu Latviju pārdod… Jau tagad Latvija ļoti lielā mērā vairs nepieder latviešiem. Kas būs pēc desmit gadiem? Taču jāapzinās arī tas, ka šobrīd ir pavisam cita situācija nekā pirms astoņdesmit gadiem.  Visu diktē lielās kompānijas, bet Latvija ir maza valsts.

  Tas, ko jauniešu latviskās identitātes stiprināšanā var darīt un dara skola - sagatavot ne vien profesionāli izglītotu audzēkņi, bet palīdzēt viņam apzināties savas saknes, stiprināt latvisko pašapziņu un rosināt lepoties ar tautas tradīcijām, kas patiešām ir milzīga bagātība.

  Smiltenes tehnikums var būt lepns, jo tas atrodas vienā no latviskākajiem mūsu valsts novadiem.”

                                                                                 Vēl daudz darāmā…

  “Prieks, ka esam novērtēti arī novadā, taču tas nebūt nenozīmē, ka tagad varam gulēt uz lauriem. Tehnikumam vēl daudz darāmā,” uzskata Smiltenes tehnikuma direktora vietniece mācību darbā Rudīte Grabovska. “Šī balva uzliek arī atbildību. Ir gandarījums, ka tehnikums vairs nav tikai vieta, kur mācās mūsu audzēkņi. Šeit var nākt mācīties arī citi.” Rudīte Grabovska ļoti atzinīgi vērtē skolas sadarbību ar Smiltenes novada sociālo dienestu, ar ko kopā realizēti vairāki mūžizglītības projekti. “Arī tehnikuma veterinārā mācību klīnika ir pieejama visiem novada iedzīvotājiem. Šeit var saņemt kvalitatīvu palīdzību ikviens. Savukārt tehnikuma jauniešiem tas nodrošina iespēju mācīties darba vidē. Tāpat skolas mācību restorāna apmeklētāji vairs nav tikai tehnikuma darbinieki. Arī tā ir sava veida mazās uzņēmējdarbības forma. “

  Rudīte Grabovska skolas kolektīvam vēl neapstāties pie sasniegtā un turpināt augt. “Tehnikumā mācās ne tikai audzēkņi, bet arī skolotāji. Līdz ar to skolā varam turpināt attīstīt modernās tehnoloģijas. Ļoti augstu vērtēju arī projektus, ar kuru atbalstu skolotāji var braukt un gūt pieredzi dažādos uzņēmumos.

  Tehnikumā šobrīd mācās daudz audzēkņu, bet tas nenozīmē, ka varam atļauties nedomāt, kā piesaistīt jaunus skolēnus. Un ne tikai par to, kā piesaistīt, bet arī viņus šeit noturēt.”

  Domājot par skolas izaugsmi, direktora vietniece ļoti vēlētos, lai tehnikums turpmākajos gados būtu ne vien vieta, kur apgūt skolas pamata programmas, bet lai šeit skolas izvēlētajās nozarēs varētu atrast iespēju sevi pilnveidot ikviens. Gan bērni, gan pieaugušie.

  “Labs iesākums tam ir piparkūku cepšanas darbnīcas un nodarbības par veselīga uztura pamatiem.  Kāds varbūt atnāks uz semināru, kāds - apgūt vienu mācību moduli, cits – visu izglītības programmu. Galvenais, lai cilvēkiem būtu iespēja mācīties. Arī tiem, kuri par savu izglītību nevar samaksāt paši.”

                                                                               Visu izsaka vārds “bilance”

  Smiltenes tehnikuma galvenā grāmatvede Genovefa Logina Smiltenes novadā sāka strādāt pirms 27 gadiem. Kopš 1991. gada viņas darba vieta ir Smiltenes tehnikums. Genovefa ir enerģiska, taupīga un saimnieciska. Sev uzticētos pienākumus vienmēr paveic ar visaugstāko atbildības sajūtu.  Bez viņas prasmīgās finanšu vadības nebūtu iespējams īstenot tehnikuma modernizācijas projektus. 

  “Ir prieks. Mans darbs ir pamanīts un novērtēts,” pēc Smiltenes novada goda raksta saņemšanas saka Genovefa Logina.

  Vērtējot Smiltenes tehnikumu šobrīd, viņai  vislielākais prieks un gandarījums par to, ka skolas jaunieši un darbinieki ar “Erasmus+” projektu atbalstu var doties profesionālajā pilnveidē uz ārzemēm. “Tas ir milzīgs ieguldījums visas Latvijas tautsaimniecībai, ka varam sagatavot patiešām daudzpusīgus un zinošus jaunos speciālistus, kas apguvuši visjaunākās tehnoloģijas un redzējuši, kā viņu izvēlētajās specialitātēs strādā citās valstīs. Ja visi šie jaunieši pēc skolas beigšanas paliktustrādāt Latvijā, tad būtu pavisam labi!

  Vienīgi sāp sirds par tiem, kas iestājas skolā un pēc pāris mēnešiem aiziet. Vai patiešām tik nozīmīgu lēmumu var pieņemt pāris mēnešu laikā? Ko viņi darīs līdz nākamajam pirmajam septembrim?  Kur būs tā vieta, kur varēs beigt skolu vai strādāt bez mācīšanās un darba?”

  Genovefa Logina tāpat kā Andris Miezītis uzskata, ka Smiltenes tehnikuma veiksmes stāsta stūrakmens ir stabilais darbinieku kolektīvs. “Ļoti grūti nodrošināt stabilu iestādes attīstību, ja nepārtraukti mainās darbinieki.  Bet attiecībā uz grāmatveža darbu – visu izsaka vārds “bilance”. Grāmatvedim jāprot strādāt tā, lai cipari vienā un otrā pusē saskanētu … Kāds varbūt domā: “Kas tad tur ko pie tiem papīriem nepasēdēt?” Taču tas nemaz tik vienkārši nav…

  Smiltenes tehnikuma galvenā grāmatvede piedzīvojusi lielās pārmaiņas, kas grāmatvedības jomā ienāca līdz ar datoru parādīšanos. Taču jaunās programmas viņu nekad nav baidījušas. “Skolā bija ļoti gudrs, zinošs datorspeciālists Heinrihs Vizulis, kurš mums jau 1990. gadā sarūpēja programmu, ar kuru pēc tam strādājām vairākus gadus. Laika gaitā to uzlabojām.Sastopoties ar ko jaunu, pāris mēnešus ir mazliet grūtāk, bet pēc tam jau atkal viss aiziet.

  Grāmatveža profesijas prestižs pēdējo gadu laikā viennozīmīgi ir audzis. Ņemot vērā mūsu valsts likumdošanu, šobrīd bez sava grāmatveža vairs nevar iztikt arī pavisam nelieli uzņēmumi. Taču Genovefa par to īpaši nedomā. Viņa zina, ka atrodas savā īstajā vietā, ir laimīga par to, ka ir šeit vajadzīga un ko tur daudz vairāk prātot? Tikai jāstrādā un viss.

  Teksts: Baiba Vahere

  Foto: Agnis Melderis

 • Administrācija

  Direktors   Andris Miezītis

  26529133

        Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  Direktora vietnieki:      
    izglītības jomā   Rudīte Grabovska 29484775
    praktiskās apmācības jomā   Pēteris Logins 20279200
    audzināšanas jomā   Ingrīda Paegle 64707651; 27068934
         
  Lietvede   Daiga Grīviņa 64772567; 26183654
  Lietvede   Zaiga Jokste 64707657
  Lietvede   Līga Ābeltiņa 64707654; 26160229
  Izglītības metodiķe   Mārīte Dragone 64707652; 28689101
  Izglītības metodiķe   Diāna Dankbāre 29148228
  Galvenā grāmatvede   Genovefa Logina 64772773; 29446614
  Interešu izglītības skolotāja   Anita Bērziņa 64772567
  Sporta organizators   Leons Peļņa 26544935
  Projektu vadītāja   Zigeta Vīķele 29153915
  Starptautisko projektu vadītāja   Inguna Avota +371 29152919
  Saimniecības vadītājs   Aivars Birkenšteins 29429211
  Bibliotekāre   Ārija Māliņa 26149818
  Karjeras konsultante   Maira Kupriša 28473293
         
  Dienesta viesnīcas vadītājas:      
     Kalnamuižā 44   Mārīte Bāliņa 64772169; 29600702
     Dārza ielā 9   Brigita Bišere 27840166
         
  Veterinārārste (mācību klīnikas vadītāja)    Liāna Pelše 20250228
  Ēdnīcas vadītājs   Kaspars Kozlovskis 26674429
  Viesnīca “Kalna ligzda”     Līga Zušmane 64772173; 26556681
         
 • Skolotāji

  Ilze Atlāce Grāmatvedības pamati, lietvedība, statistika, uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā
  Vita Audere Ēdienu gatavošana-praktiskās mācības, konditorejas izstrādājumu gatavošana-praktiskās mācības
  Gunārs Auders Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums, viesu uzņemšana un apkalpošana, lauku tūrisma piedāvājums, tūrisma ģeogrāfija, darba aizsardzība, sabiedrības un cilvēka drošība, agronomijas pamati, tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
  Inguna Avota Ekonomika, ražošanas ekonomika, komercdarbība
  Dace Āboliņa Latviešu valoda un literatūra
  Lolita Bāliņa Lauksaimniecības pamati, lopkopības pamati, bioloģija, ķīmija
  Solvita Bāliņa Angļu valoda
  Rudīte Benta L/s dzīvnieku anatomija un fizioloģija, parazitoloģija, pataloģiskā anatomija, ķirurģijas pamati
  Biruta Birkenšteina Farmakoloģija, epizootoloģija, iekšķīgās nelipīgās slimības
  Ilvija Biržmane Latviešu valoda, literatūra
  Anita Biseniece Fizika, informātika, matemātika, datortehnoloģijas
  Augusts Būce Auto uzbūve, TA diagnostika, automobiļu remonts, ceļu būves mašīnu uzbūve, remonts
  Diāna Dankbāre Latviešu valoda, literatūra
  Mārīte Dragone Politika un tiesības, vides zinības
  Toms Dreimanis Informātika
  Inese Dūjiņa Dzemdniecība, pataloģijas pamati, veterinārā ekspertīze, pārtikas higiēna
  Ira Gaile Ēdienu un gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu gatavošana, uzskaite un kalkulācija
  Rudīte Grabovska Vides zinības, sabiedrības un cilvēka drošība
  Inga Grigule Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, ekonomiskie aprēķini, datorgrāmatvedība, nodokļi, revīzija un kontrole
  Daiga Grīviņa Darbs mācību birojā, lietvedība 
  Maija Jančevska Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija, saimnieciskā dienesta darbība, viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumos
  Aldis Justaments Ceļa būves mašīnu uzbūve, rasēšana
  Ruta Kalniņa Profesionālā saskarsme, agronomijas pamati, lauku sēta, uzņēmējdarbības pamati tūrismā, viesnīcu uzņēmējdarbības pamati
  Anda Kalniņa Latvijas un pasaules vēsture
  Ansis Kalniņš Interešu izglītības skolotājs, sporta instruktors
  Santa Kreišmane Dokumentu pārvaldība, uzņēmuma darba organizācija, uzņēmejdarbības pamati, finanses un kredīti, profesionālā saskarsme, darba saimnieciskās tiesības
  Raisa Krieviņa Krievu valoda, profesionālā svešvaloda
  Agnis Krūzītis Traktoru, automobiļu uzbūve
  Ilma Laganovska Krievu valoda
  Gunārs Laizāns Farmakoloģija, VDO, INS, ķirurģija
  Pēteris Logins Satiksmes noteikumi, darba aizsardzība
  Francis Lucāns Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas, dienesta viesnīcas skolotājs
  Līga Mačule Ķirurģijas pamati
  Viola Marksa Ķīmija, vides zinības, vides aizsardzība
  Jānis Mālkalns Ģeodēzija
  Guntars Mednis Informātika, datortehnoloģijas, automobiļu uzbūves pamati, iekšdedzes motori, praktiskās mācības
  Andris Miezītis Kustību un runas kultūra, profesionālā saskarsme
  Dainis Moruzs Informātika, sabiedrības un cilvēka drošība, darba aizsardzība
  Madars Moruzs Informātika, ceļu satiksmes noteikumi, CBM remonts, tehniskā apkope
  Māris Niklass CBM uzbūve, remonts, tehniskā apkope
  Ingrīda Paegle Latvijas un pasaules vēsture
  Leons Peļņa Sports
  Andrejs Priede Dienesta viesnīcas skolotājs
  Irēna Priede Matemātika, fizika
  Elizabete Pudāne Uztura fizioloģija, sanitārija, higiēna; pārtikas preču zinības;viesmīlības pamati; ēdienu gatavošana- praktiskās mācības,  sabiedrības un cilvēka drošība, paškontroles sistēma uzņēmumā
  Zigurds Purmalis Ceļu būves organizācija un tehnoloģija, ceļu b ūvmašīnas
  Elita Rence Ekonomika, sabiedrības un cilvēka drošība, darba aizsardzība, uzņēmuma darba organizācija un vadība, viesnīcu uzņēmejdarbības pamati
  Maruta Ropša Dienesta viesnīcas skolotāja
  Vineta Roskoša Tūrisma un viesmīlības uzņēmumadarbības pamatprocesi, telpu interjers, viesu uzņemšanas dienesta darba org., viesnīcu saimniecība, viesmīlības pamatprincipi, saimnieciskā dienesta darba organizācija,
  Evita Segleniece Latviešu valoda un literatūra
  Ivars Siliņš Praktiskās mācības darbnīcās, atslēdznieku darbi, metināšana, traktortehnikas un automašīnu vadīšana
  Uldis Siliņš Praktiskās mācības darbnīcās, atslēdznieku darbi, metināšana
  Gaļina Skobeļeva Krievu valoda, profesionālā svešvaloda
  Aija Skrastiņa Matemātika
  Mārtiņš Sorokins Sports
  Jānis Steģis Automobiļu elektroiekārtas, vispārējā elektrotehnika, demontāža un montāža, traktoru, automobiļu uzbūve, jaunākās tehnoloģijas, praktiskās mācības darbnīcās
  Irita Tepere Ēdināšanas un apkalpošanas organizācija viesnīcā, darba organizācija un viesu apkalpošana, speciālās zīmēšanas pamati, telpu interjers, noformēšana, bāra serviss, uzņēmuma darba organizācija, tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
  Ina Timermane Dienesta viesnīcas skolotāja
  Astrīda Trijēce Angļu valoda, profesionālā svešvaloda
  Jānis Trijēcis Materiālmācība, automobiļu uzbūves pamati, CBM uzbūve, remonts, tehniskā apkope
  Gundega Upeniece Angļu valoda, profesionālā svešvaloda
  Inese Veidemane  Ēdienu gatavošana-praktiskās mācības, ēdināšanas dienesta darba organizācija, konditorejas izstrādājumu gatavošana
  Guntis Viļums Ekonomika, uzņēmejdarbības pamati, biznesa planošana, fizika
  Zigeta Vīķele Tiesību pamati, darba tiesiskās attiecības, sabiedrības un cilvēka drošība
  Aivars Vīķelis Ceļu būves organizācija, ceļu būvdarbu veikšana, ceļu projektēsanas pamati, praktiskās mācības
  Vija Zvirgzdiņa Dienesta viesnīcas skolotāja, izglītības psihologs
  Jānis Zarkevičs Automobiļu uzbūves pamati, traktoru, automobiļu uzbūve, montāža un demontāža, remonta pamati, praktiskās mācības darbnīcās

   
   
   

   

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā