Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Programmas

   

Jaunieši ar pamatizglītību, mācoties četrus gadus, Smiltenes tehnikumā var apgūt profesijas: 

 • veterinārārsta asistents,
 • lopkopības tehniķis,
 • pavārs,
 • viesmīlības pakalpojumu speciālists,

 

 

 • automehāniķis,
 • ceļu būvtehniķis,
 • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,
 • hidrobūvju būvtehniķis.

Jaunieši ar vidējo izglītību, mācoties pusotru gadu, var apgūt profesijas:

  • hidrobūvju būvtehniķis,
 • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,

 

 

 • veterinārārsta asistents,
 • lopkopības tehniķis.

 Mācības neklātienē (maksas programmas), mācību ilgums - pusotrs gads:

 • veterinārārsta asistents
 • lopkopības tehniķis (tālākizglītības programma) - mācību ilgums 10 mēneši.

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (var aizpildīt uz vietas),
 • apliecība / atestāts (kopija),
 • sekmju izraksts (kopija),
 • 4 fotogrāfijas,
 • medicīniskā izziņa,
 • ID / pases kopija (uzrādot oriģinālus).

Kontakti: Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes novads, LV - 4729

Mājas lapa -  www.smiltenestehnikums.lv , 

Tālrunis: 26160229; 26183654, 64772567; e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informācijas diena: 2020.gada 23.aprīlī, plkst. 11.00, Kalnamuižā 10, Smiltenes pag., Smiltenes nov.

                                                                                                                                                                                                               

 

Pielikumi:
Download this file (uznemsana_iesniegums_2019.doc)Iesniegums[ ]53 kB
Download this file (uznemsanas kartiba_2019.pdf)Uzņemšanas kārtība[ ]375 kB

Profesionālā vidējās izglītības programma: Mazumtirdzniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

Darba vidē balstīta, modulārā izglītības programma

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi, dabu, sabiedrību;
 • atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam;
 • noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu, un lietot optimālus pārdošanas veidus;
 • uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības;
 • piedalīties cenu stratēģijas izstrādē;
 • izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību;
 • izveidot preču piegādātāju datubāzi;
 • analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi;
 • novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti;
 • pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas;
 • izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus;
 • novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi;
 • nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem;
 • pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību;
 • lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas;
 • ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības;
 • veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju;
 • plānot un kontrolēt preču izvietojumu;
 • organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus;
 • izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību;
 • piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības;
 • sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam;
 • patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem;
 • veikt bezskaidras naudas norēķinus;
 • iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu;
 • novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un ļaunprātīgu pircēju rīcību;
 • izstrādāt darba plānu un darba grafiku;
 • strādāt komandā;
 • izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā;
 • veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas;
 • analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā;
 • sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus un lietvedības dokumentus;
 • ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības un profesionālās un vispārējās ētikas principus;
 • pārvaldīt valsts valodu, vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī;
 • lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
 • ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības, ugunsdrošības noteikumus;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

 Profesionālie priekšmeti

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde
 • Tirgus un klienti
 • Prakse komercdarbībā
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Darbs mazumtirdzniecības vietā
 • Mazumtirdzniecības darbu prakse
 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Profesionālā vidējās izglītības programma: Grāmatvedība

Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1,5 gadi (2120 stundas)

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Grāmatvedis savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. Strādāt ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, pārbaudot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 2. Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības reģistros un kontos naudas izteiksmē un/vai grāmatvedības datorprogrammās.
 3. Reģistrēt attaisnojuma dokumentu plūsmu saimniecisko darījumu sistēmās.
 4. Sagatavot un apstrādāt skaidras un bezskaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 5. Uzskaitīt un grāmatot krājumu kustību grāmatvedības kontos, veidojot krājumu nomenklatūru.
 6. Uzskaitīt debitoru parādus, citus debitorus, nākamo periodu izmaksas, uzkrātos ieņēmumus un naudas līdzekļus.
 7. Klasificēt ilgtermiņa ieguldījumus pēc to būtības.
 8. Uzskaitīt nemateriālos aktīvus, ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos, pamatlīdzekļus, finanšu aizdevumus, pašu kapitālu grāmatvedības reģistros, ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumus, parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem un norēķinus par darba samaksu un budžetu.
 9. Veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, krājumu inventarizāciju, debitoru un kreditoru parādu inventarizāciju, skaidrās naudas un ārpusbilances kontu inventarizāciju.
 10. Reģistrēt pa veidiem klasificētos ieņēmumus un izmaksas operāciju kontos.
 11. Aprēķināt saimnieciskās darbības rezultātu.
 12. Sagatavot ieņēmumu un izmaksu kontu apgrozījumu pārskatus.
 13. Sagatavot sintētisko un analītisko kontu apgrozījumu pārskatu, izmantojot grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju, nodokļu un pamatlīdzekļu kustības pārskatus pa nodokļu veidiem.
 14. Sagatavot citus finanšu informācijas pārskatus uzņēmuma vadībai, izmantojot grāmatvedības reģistru informāciju.
 15. Sagatavot uzņēmuma finanšu pārskatu, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma, izmantojot bilances un operāciju kontos uzkrāto informāciju.
 16. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības.
 17. Ievērot darba tiesiskās attiecības;
 18. Lietot valsts valodu, divas svešvalodas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 19. Sadarboties komandā, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas normas.

 Profesionālie priekšmeti

 • Grāmatvedības pamati
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
 • Bezskaidras naudas operācijas
 • Dokumentu kontrole
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Krājumu, Debitoru uzskaite
 • Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite
 • Finanšu aizdevumu uzskaite
 • Naudas līdzekļu, Pašu kapitāla un Kreditoru uzskaite
 • Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite
 • Inventarizācija
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
 • Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana
 • Uzskaite vienkāršā ierakstu sistēmā
 • Nodokļu režīma izvēle
 • Sadarbība ar nerezidentiem
 • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā


 

Profesionālā vidējās izglītības programma: Restorānu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu,  

lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā. Viesmīlis ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti..

Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Spēja sagaidīt viesus, izprast to vēlmes un nodrošināt to izpildi saskaņā ar uzņēmuma standartiem.
 • Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to izpildei virtuves un bāra personālam.
 • Spēja klāt galdus ikdienas ēdienreizēs, banketos un svinībās, izmantot galda klāšanas un dekorēšanas inventāru atbilstoši ēdienkartei, dzērienu kartei, pasākuma veidam un viesu vēlmēm.
 • Spēja pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot viesu apkalpošanas standartus.
 • Spēja pārzināt, ieteikt un piedāvāt vīnus saskaņa ar vīnu karti un ēdienkarti.
 • Spēja veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtai.
 • Spēja risināt viesu apkalpošanas laikā radušās problēmsituācijas uzņēmumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši rīkoties nestandarta un stresa situācijās, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Spēja organizēt un veikt uzņēmuma tirdzniecības telpas un darba vietas sagatavošanu darbam.
 • Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantot kases norēķinu sistēmas un maksājumu karšu termināļus.
 • Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros.

 Profesionālie priekšmeti

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

 

 • Paškontroles sistēma uzņēmumā 
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi 
 • Telpu un darba vietas sagatavošana
 • Sagatavošanās viesu apkalpošanai 
 • Viesu pasūtījuma pieņemšana un izpilde
 • Norēķini ar viesi 
 • Profesionālā saziņa svešvalodā
 • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde 
 • Dzērienu un kokteiļu gatavošana
 • Ēdienu gatavošanas pamati
 • Pasākumu apkalpošana u.c.

Profesionālā vidējās izglītības programma: Restorānu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Bārmenis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

Darba vidē balstīta programma

Bārmenis veic un organizē bāra darbu ikdienā un banketos, pagatavo dzērienus, kokteiļus un uzkodas.

Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Spēja pārraudzīt dzērienu un produktu apriti bārā, ņemot vērā krājumus un atlikumus.
 • Spēja sagatavot bāra tehnoloģiskās iekārtas un inventāru darba uzsākšanai.
 • Spēja izstrādāt dzērienu karti, ievērojot uzņēmuma specifiku un citus priekšnoteikumus.
 • Spēja sagatavot bāru un bārmeņa darba vietu pirms un pēc darba dienas beigām, ievērojot uzņēmuma iekšējos kārtības noteikumus.
 • Spēja ievērot bārmeņa darbā viesmīlības pamatprincipus, veidojot pozitīvu gaisotni, ievērojot profesionālās saskarsmes un vispārējās ētikas principus.
 • Spēja gatavot dažāda veida dzērienus, kokteiļus un uzkodas.
 • Spēja veidot dažādas sarežģītības sagataves dzērieniem, kokteiļiem un uzkodām.
 • Spēja pasniegt dzērienus, kokteiļus un uzkodas atbilstošā glāzē, traukā un pasniegšanas temperatūrā.

 Profesionālie priekšmeti

 • Sanitārija, higiēna
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Viesmīlības pamati
 • Bāra darba organizācija un aprīkojums
 • Viesu apkalpošana bārā
 • Bāra uzkodu gatavošanas tehnoloģija
 • Norēķinu sistēma bārā
 • Bāra dzērieni, noformēšana
 • Profesionālā svešvaloda
 • Praktiskās mācības


 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Ceturtdiena. 9.00 - 18.30 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā