Programmas

Programmas nosaukums 

Viesnīcu pakalpojumi

Mācību ilgums

4 gadi

Nepieciešamā izglītība

Pamatskolas izglītība

Kvalifikācija

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Beigšanas dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

 

Kvalifikācijas apraksts

Viesnīcu pakalpojumu speciālists koordinē un veic pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izvērtē viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti, ir atbildīgs par izpildāmā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti. Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību vai strādāt tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos.

 

Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

 

Iepazīsti mācību programmu:

 • Profesionālā svešvaloda
 • Profesionālā saskarsme, lietišķā etiķete
 • Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija
 • Saimnieciskā dienesta darba organizācija
 • Viesmīlības pamati
 • Latvijas tūrisma resursi un produkti
 • Ēdināšanas dienesta darba organizācija
 • Paškontroles sistēma uzņēmumā
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Viesnīcu darba organizācija
 • Viesnīcu uzņēmējdarbības pamati
 • Darba tiesiskās attiecības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kvalifikācijas prakse
 

 

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: no 9.00 - 17.00 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā