Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Programmas

Profesionālā vidējās izglītības programma: Mazumtirdzniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

Darba vidē balstīta, modulārā izglītības programma

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi, dabu, sabiedrību;
 • atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam;
 • noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu, un lietot optimālus pārdošanas veidus;
 • uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības;
 • piedalīties cenu stratēģijas izstrādē;
 • izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību;
 • izveidot preču piegādātāju datubāzi;
 • analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi;
 • novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti;
 • pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas;
 • izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus;
 • novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi;
 • nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem;
 • pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību;
 • lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas;
 • ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības;
 • veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju;
 • plānot un kontrolēt preču izvietojumu;
 • organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus;
 • izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību;
 • piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības;
 • sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam;
 • patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem;
 • veikt bezskaidras naudas norēķinus;
 • iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu;
 • novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un ļaunprātīgu pircēju rīcību;
 • izstrādāt darba plānu un darba grafiku;
 • strādāt komandā;
 • izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā;
 • veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas;
 • analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā;
 • sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus un lietvedības dokumentus;
 • ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības un profesionālās un vispārējās ētikas principus;
 • pārvaldīt valsts valodu, vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī;
 • lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
 • ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības, ugunsdrošības noteikumus;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

 Profesionālie priekšmeti

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde
 • Tirgus un klienti
 • Prakse komercdarbībā
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Darbs mazumtirdzniecības vietā
 • Mazumtirdzniecības darbu prakse
 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Ceturtdiena. 9.00 - 18.30 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā