Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Jaunumi

Sākusies ziemas uzņemšana!

Esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem un vēlies gada laikā apgūt darba tirgū pieprasīto pavāra profesiju? Nāc uz Smiltenes tehnikumu! Tikko sākusies uzņemšana Jauniešu garantijas programmā.

Audzēkņiem nodrošinām daudzveidīgus karjeras atbalsta pasākumus un nepieciešamos mācību līdzekļus. Kvalifikācijas prakses laikā apmaksājam ceļa/naktsmītnes izdevumus (līdz 71 eiro mēnesī). Stipendija - 115 eiro mēnesī, dzīve skolas dienesta viesnīcā - bez maksas. 

Jaunieši papildus varēs apgūt arī vispārizglītojošos STEM mācību priekšmetus (matemātika, dabaszinātne, tehnoloģijas un inženierzinātne), kas būtiski, turpinot mācības augstskolā. 

Uzrādot pasi vai ID karti, jāiesniedz:

 • Iesniegums skolas direktoram (veidlapu aizpilda skolā iesniedzot dokumentus);
 • Apliecības vai diploma par pamata, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu);
 • Četras fotogrāfijas (3x4 cm);
 • Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju.

Tu vari:

û  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

û  vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais vai atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;

û  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

û  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;

û  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

û  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

Dokumentu iesniegšana:  206.  kabinetā  (“Kalnamuiža-10”)  līdz  2017.  gada 17. februārim.  Mācību sākums  - 2017. gada 20. februārī.

Kontaktinformācija:

      Tālrunis:  64707654; 26160229; 26112312

      e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Papildus informācija par Jauniešu Garantijas projektu:  www.viaa.gov.lv/jauniešugarantija

Sākusies ziemas uzņemšana!

Esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem un vēlies gada laikā apgūt darba tirgū pieprasīto pavāra profesiju? Nāc uz Smiltenes tehnikumu! Tikko sākusies uzņemšana Jauniešu garantijas programmā.

Audzēkņiem nodrošinām daudzveidīgus karjeras atbalsta pasākumus un nepieciešamos mācību līdzekļus. Kvalifikācijas prakses laikā apmaksājam ceļa/naktsmītnes izdevumus (līdz 71 eiro mēnesī). Stipendija - 115 eiro mēnesī, dzīve skolas dienesta viesnīcā - bez maksas. 

Jaunieši papildus varēs apgūt arī vispārizglītojošos STEM mācību priekšmetus (matemātika, dabaszinātne, tehnoloģijas un inženierzinātne), kas būtiski, turpinot mācības augstskolā. 

Uzrādot pasi vai ID karti, jāiesniedz:

 • Iesniegums skolas direktoram (veidlapu aizpilda skolā iesniedzot dokumentus);
 • Apliecības vai diploma par pamata, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu);
 • Četras fotogrāfijas (3x4 cm);
 • Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju.

Tu vari:

û  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

û  vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais vai atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;

û  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

û  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;

û  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

û  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

Dokumentu iesniegšana:  206.  kabinetā  (“Kalnamuiža-10”)  līdz  2017.  gada 17. februārim.  Mācību sākums  - 2017. gada 20. februārī.

Kontaktinformācija:

      Tālrunis:  64707654; 26160229; 26112312

      e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Papildus informācija par Jauniešu Garantijas projektu:  www.viaa.gov.lv/jauniešugarantija

Smiltenes tehnikuma publiskais pārskats

par 2015.gadu

SATURS

 1. Pamatinformācija.
 2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
 3. Personāls.
 4. Komunikācija ar sabiedrību.
 5. Uzdevumi nākamajam gadam.

1.Pamatinformācija

1.1.Juridiskais statuss

Smiltenes tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestāde, kas  izveidota 2011.gada 1.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu  Nr.84, apvienojot Smiltenes tehnikumu un Smiltenes profesionālo vidusskolu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 28.augusta rīkojumu Nr.400, iestādes noasaukums mainīts uz PIKC Smiltenes tehnikums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumu Nr.278, Smiltenes tehnikumam ir pievienota Alsviķu arodskola.

Izglītības iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Smiltenes tehnikuma nolikums.

Smiltenes tehnikums ir  izglītības iestāde ar senām tradīcijām, kas dibināta 1922.gadā. 2012.gadā Smilteness tehnikums svinēja 90 gadu jubileju.

2014./2015.m.g. Smiltenes tehnikumā strādāja 51 štata pedagogi un pedagoģiskie darbinieki.

2015./2016.m.g. Smiltenes tehnikumā strādāja 57 štata pedagogi un pedagoģiskie darbinieki.

2015./2016.m.g. Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā strādāja 16 štata pedagogi un pedagoģiskie darbinieki.

No tiem visiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā un pedagoģiskā izglītība.

Uz 2015.gada 1.oktobri izglītības iestādē  mācās 783 audzēkņi.

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga.

Izglītība, paklpojumu sniegšana.

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas).

Izglītības iestādes mērķi un uzdevumi ir izstrādāti, vadoties no Izglītības un zinātnes ministrijas

  pamatnostādnēm, kā arī Smiltenes novada  un Vidzemes reģiona attīstības programmām.

Izglītības iestādes darbības mērķis:

Apgūt ERAF projektu un strādāt pie izglītības iestādes kā kompetences centra tālākās attīstības. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem, veidot iestādē uz inovācijām balstītu materiāli tehnisko un metodisko  nodrošinājumu, lai īstenotu reģiona metodiskā centra funkcijas, kā arī sagatavotu tautsaimniecības vajadzībām darbiniekus, kuri spētu konkurēt darba tirgū un veidotos par vispusīgi attīstītām personībām.

Turpināt darbu pie vienotu prasību nodrošināšanas un kolektīva veidošanas izglītības iestādē.

Smiltenes tehnikums 2015./2016.mācību gadā īsteno sekojošas profesionālās vidējās  izglītības programmas un arodizglītības programmas:

N.p.k. Izglītības programma, kvalifikācija Programmas kods Licences numurs Akreditācijas lapas numurs un izdošanas datums Akreditācijas termiņš
1.

Lauku tūrisma pakalpojumi –

lauku tūrisma speciālists

33 812 02 1 P - 10384

AP 3302

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
2. Ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas pakalpojumu speciālists 33 811 02 P - 6104

AP 1638

09.08.2012

13.08.2012.-

24.03.2018

3. Viesnīcu pakalpojumi –viesnīcu pakalpojumu speciālists 33 811 03 P - 8287                                                                                         

AP 2394

09.10.2013

11.10.2013.- 07.02.2019
4. Veterinārmedicīna  –veterinārārsta asistents 33 640 01 1 P - 10896

AP 3303

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
5. Autotransports –automehāniķis 33 525 01 1 P - 10893                                            

AP 3305

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
6. Transports  – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 33 525 03 1 P - 10894

AP 3304

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
7. Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs 35a 811 02 P - 6087

AP 1505

01.06.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.06.2012.-24.03.2018
8. Transports  – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 35b 525 03 1 P - 10895

AP 3375

20.02.2015

24.02.2015.-05.02.2021
9. Veterinārmedicīna –veterinārārsta asistents 35b 640 01 1 P - 10897

AP 3374

20.02.2015

24.02.2015.-05.02.2021
10.

Būvniecība –

ceļu būvtehniķis

33 582 02 1 P - 12685 AP 3913 27.11.2015 01.12.2015.-30.11.2021
11. Ēdināšanas pakalpojumi – konditors 35a 811 02 1  P - 10788

AP 3541

29.04.2015

29.04.2015.-24.03.2018
12. Ēdināšanas pakalpojumi – konditors 32a 811 02 1 P - 10829

AP 3540

29.04.2015

29.04.2015.-24.03.2018
13. Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs 32a 811 02 1 P - 11024

AP 3539

29.04.2015

29.04.2015.-24.03.2018
14. Grāmatvedība –grāmatvedis 35b 344 02 1 P - 12283

AP 3755

14.09.2015

16.09.2015.-18.12.2019
15.

Autotransports –

autoelektriķis

35b 525 01 1 P - 12284

AP 3754

14.09.2015

16.09.2015.-27.03.2020
16. Ēdināšanas pakalpojumi – pavāra palīgs 22 811 02 1 P - 12304

AP 4020

15.12.2015.

01.09.2015.-01.04.2017
17. Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs 32 811 02 1 P - 12306

AP 4021

15.12.2015.

01.09.2015.-01.04.2017
18.

Būvdarbi –

būvstrādnieks    

22 582 01 1 P - 12299

AP 4019

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
19.

Datoru lietošana –

teksta redaktora operators

32 482 00 1 P - 12286

AP 4025

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
20.

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana –

apavu labotājs

32 546 00 1 P - 12297

AP 4015

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
21.

Sociālā aprūpe –

aprūpētājs

32 762 03 1 P - 12301

AP 4027

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
22.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija –

šuvējs

32 542 02 1 P - 12289

AP 4018

15.12.2015.

01.09.2015.-01.04.2017
23.

Koka izstrādājumu izgatavošana –

galdnieks

32 54 04 1 P - 12293

AP 4026

15.12.2015.

01.09.2015.-02.12.2019

Izglītības iestāde piedāvā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas:      

 • B kategorijas autovadītājs;
 • autogreidera vadītājs;
 • ekskavatora iekrāvēja vadītājs;
 • ceļa veltņa un asfaltēšanas mašīnas vadītājs;

Izstrādātas jaunas izglītības programmas kvalifikācijām: ,,Veterinārārsta asistents” neklātiene, ,,Konditors” ar 9 un 12 klašu izglītību, kā arī ,,Pavārs” ar 9 klašu izglītību, “Ceļu būvtehniķis” ar 9 klašu izglītību.

Izstrādātas priekšmetu programmas aktualizētajiem mācību plāniem ,,Transports”, ,,Autotransports” un ,,Viesnīcu pakalpojumi”.

Vairāk mācību procesā tiek izmantotas datorapmācības iespējas, interneta resursi, kā arī vairāk ir iegādāti multimediju projektori. Izglītojamie vairāk mācās prezentēt patstāvīgos darbus un kvalifikācijas prakses atskaites. Atsevišķi pedagogi ir izstrādājuši semestra eksāmenu materiālus e – vidē, organizē videokonferences ar partnerskolām ārzemēs.

 Izstrādāti mācību metodiskie materiāli ar informāciju tehnoloģiju izmantošanu. Šai darbā ir palīdzējuši pedagogu kvalifikācijas celšanas kursi ar ESF atbalstu. Piemēram, vispārizglītojošos priekšmetos 2014./2015.m.g. sagatavoti šādi metodiskie materiāli:

E-vidē sagatavotie materiāli (Uzdevumi.lv):

 • „Rotācijas ķermeņi. Cilindri”, „Rotācijas ķermeņi. Konuss un lode” -  Irēna Priede, matemātika;
 • Pārbaudes darbi „Savrupinājumi”, „Vienlīdzīgi teikuma locekļi” – Ilvija Biržmane, latviešu valoda.

 Izglītības programmas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu radniecīgās nozarēs. Tādējādi racionāli tiek    veidota un izmantota materiālā bāze, pedagogu potenciāls, kā arī ņemtas vērā tradīcijas un pieprasījums darba tirgū, piemēram, Viesnīcu, Restorānu un Tūrisma nozarē, Autotransporta un Ceļu būves nozarē.  Ar vissenākajām tradīcijām var lepoties veterinārmedicīnas izglītības programma, kā arī ēdināšanas pakalpojumi. Pēc šīm programmām arī pašlaik ir liels pieprasījums. Izglītības iestādei  pašlaik ir ēdnīca, kafejnīca un divas dienesta viesnīcas.

Smiltenes tehnikums realizē gan siltuma, gan ūdens ražošanu savām vajadzībām, gan savas  kanalizācijas sistēmas apkalpošanu. Bez tam, lai radītu labākus sadzīves apstākļus mācību procesam, tehnikuma remontbrigāde veic dažādus remontdarbus tehnikuma telpām, siltumtrasēm, kanalizācijas sistēmām. Tehnikumam ir viesnīca ,,Kalna ligzda”, mācību kafejnīca, maizes ceptuve un mazo dzīvnieku klīnika, kuras kalpo kā mācību bāze audzēkņu praktiskai apmācībai.

Nākotnē plānots attīstīt amatniecības darbnīcas (māla, metāla un kokapstrāde, vīna darītava),

labiekārtot tūrisma objektus, izveidot mācību poligonu un auto servisu.

Tehnikuma  apsaimniekošanā ir daudz ēku (24), zeme (265 ha, t.sk.48 ha mežs, 12 ha parks). Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatā.  Daļa no ēkām ir Valsts kultūras pieminekļu sarakstā.

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi:

1.4.1.  Eiropas struktūrfondu līdzekļu apgūšana uz inovācijām balstīta izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.

1.4.2.  Mācību    priekšmetu    programmu    aktualizēšana atbilstoši pilnveidotajām izglītības programmām.

1.4.3. Jaunu perspektīvu izglītības programmu izstrāde un duālās izglītības attīstīšana sadarbībā ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem. Tālākizglītības attīstīšana.

1.4.4.  E-klases iespēju apgūšana un vispusīga pielietošana mācību un audzināšanas procesā.

1.4.5. Inovatīvo mācību metožu izmantošana mācību procesā, kas veicinātu izglītojamo domāšanas attīstību, sava viedokļa aizstāvēšanu un patstāvīgās darbības iemaņas.

1.4.6. Mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana, īpašu uzmanību veltot materiālu izstrādei e-mācību vidē un darbam ar IKT.

1.4.7. Kalnamuižas tūrisma piedāvājumu pilnveidošana.

1.4.8. Starptautisko  studentu apmaiņas programmu īstenošana, lai pilnveidotu audzēkņu prakses iespējas ārzemēs.

1.4.9. Sadarbības veicināšana ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem, lai nodrošinātu audzēkņus ar pilnvērtīgām prakses vietām un celtu izglītojamo motivāciju, kā arī attīstītu karjeras vadības prasmju apguvi.

1.4.10. Semināru, konferenču, konkursu un olimpiāžu organizēšana izglītības iestādē audzēkņiem un pedagogiem. Audzēkņu gatavošana dalībai novada, republikas     u. c. pasākumos.

1.5. Padotībā esošās iestādes.

Padotībā esošu iestāžu nav.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums.

Finansējuma avoti EURO
Izglītības iestādes kopējais finansējums 8676327

tai skaitā:

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8112404

no tām ieņēmusi no ES struktūrfondiem 6311148
no pašvaldības budžeta
ārvalstu piešķirtais finansējums 277262
ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 286661
no tiem ieņēmumi no mācību maksas 6390
citi avoti

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav valsts aģentūras. Norāda arī pēdējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu apmēru un izlietojumu.

Smiltenes tehnikumam šādu iestāžu nav.

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums.

Uz 2015.gada 1.oktobri

Valsts finansētās grupas
Izglītības programma 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Kopā
Ēdināšanas pakalpojumi         21 24 18 23 86
Lauku tūrisma pakalpojumi    4 4
Viesnīcu pakalpojumi             21 23 23 15 82
Veterinārmedicīna 26 19 22 27 94
Autotransports 19 13 16 13 61
Transports 60 43 41 40 184
Būvniecība 12 12
Ēdināšanas pakalpojumi (pav.pal.)        14 12 26
Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs)        11 11
Būvdarbi 16 12 28
Datoru lietošana 14 14 28
Ādas apstrādes tehnoloģija 10 10
Sociālā aprūpe 14 14
Šūto iztrādājumu ražošanas tehnoloģija 12 11 23
Koka iztrādājumu izgatavošana 19 19
                               Kopā: 213 171 176 122 682

2015./2016.m.g. ir uzņemti audzēkņi ar vidusskolas un 9 klašu izglītību viengadīgajā arodizglītības programmā ,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju- pavārs,  ar vidusskolas un 9 klašu izglītību viengadīgajā arodizglītības programmā ,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju- konditors, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmās    ,, Transports” ar kvalifikāciju – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis - mācību laiks 1,5 gadi,  „Veterinārmedicīna” ar kvalifikāciju – veterinārārsta asistents - mācību laiks 1,5 gadi, “Grāmatvedība” ar kvalifikāciju grāmatvedis – mācību laiks 1,5 gadi un “Autotransports” ar kvalifikāciju – autoelektriķis – mācību laiks 1,5 gadi. Šīs programmas tiek finansētas no ESF līdzekļiem.

ESF finansētās grupas
Izglītības programma
Ēdināšanas pakalpojumi (vsk.)      15
Ēdināšanas pakalpojumi (pamatizgl.)      4
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.1 (konditors) 3
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.2 (konditors) 5
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.3 (pavārs) 3
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.4 (pavārs) 3
Transports 27
Veterinārmedicīna 8
Grāmatvedība 19
Autotransports 14
Kopā: 101

2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai.

Profesionālā izglītības kompetences centra Smiltenes tehnikuma mācību vides infrastruktūra un plānotās investīcijas ir vērstas uz vienota, moderna mācību kompleksa izveidi, lai radītu nepieciešamos apstākļus Smiltenes tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra turpmākai attīstībai un nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, veicinot ES darba tirgus prasībām un reģionālajai specifikai atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Smiltenes tehnikums 2015./2016.m.g. ir piedalījies un turpina piedalīties šādos Eiropas Savienības struktūrfondu (vai citos ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos:

 • ERAF projekts ,,Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei"

Projekta Nr. 2013/0040/3DP/3.1.1.1/13/IPIA/VIAA/003

Projekta norises laiks: 2012.gada 1.janvāris - 2015.gada 31. oktobris.

Projekta kopējā summa: 8 722 487 EUR (no tiem 86% ERAF finansējums, 14% valsts publiskais finansējums).

Finansētājs: ERAF darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis: uzlabot Smiltenes tehnikuma (ST) infrastruktūru un modernizēt mācību aprīkojumu, lai sekmētu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām.

Projektā notiek 3 galvenās aktivitātes:

 1. īstenota 1.periodā Mācību ēku (K10, P8) tehnisko projektu izstrāde. (Norise: 1 iepirkums - SIA SB projekts, 2 būvprojektu ekspertīzes) Rezultāts: tehnisko projektu (K6, K12, K10, P8) un apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai (Dārza 9) akceptēšana būvvaldē un saskaņošana IZM;

 1. - Mācību ēku (Pils iela 8, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža 6, Kalnamuiža 12) pārbūve un dienesta viesnīcas (Dārza ielā 9) atjaunošana, izveidojot vienotu mūsdienīgu mācību kompleksu. Būvniecība tika pabeigta 2015.gada augustā. Būvnieks SIA Latvijas Energoceltnieks. Autoruzraudzību veica SIA SB Projekts. Būvuzraudzību veica SIA REMPRO. Būvniecības kopējās izmaksas ir 5 570 428,18 EUR ar PVN.

 1. profesionālās izglītības programmu Autotransports, Transports, Veterinārmedicīna Ēdināšanas pakalpojumu, Viesnīcu pakalpojumu un Lauku tūrisma pakalpojumu aprīkojuma modernizācija; 5 datorkabinetu izveide, informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un mēbeļu iegāde un 4 dabaszinību un matemātikas kabinetu aprīkošana. Ir uzsākta prioritāro izglītības programmu tehniskā nodrošinājuma attīstība atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Ir izveidoti dabaszinātņu un matemātikas un datorzinību kabineti, kuros, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas, mācību priekšmeti tiks apgūti saistībā ar reālo dzīvi. Ir izveidota vienīgā Latvijā simulatoru - trenažieru klase ar greidera, ekskavatora, buldozera, iekrāvēja, trenažieri. Programmu atjaunošana un papildināšana notiek ar interneta starpniecību. Veterinārmedicīnas praktisko mācību apguvei ERAF projekta ietvaros atjaunots veterinārmedicīnas mācību korpuss ar modernām laboratorijām, datorklasi,  konferenču zāli. Praktiskās mācības notiek atjaunotajā veterinārmedicīnas klīnikā ar mūsdienīgu operāciju telpu, pēcoperāciju un izmeklēšanas telpām un modernām diagnostikas aparatūrām, sterilizācijas, laboratorijas un manipulāciju iekārtām. Aprīkojumam paredzēts 2 967 973,41 EUR ar PVN.

Papildus informācija par projektu: http://smiltenestehnikums.lv/index.php/whatever/88-eraf-projekti

 • Lauku atbalsta dienesta projekts „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija”

Projekta  Nr. 13-09-L32300-000012

Smiltenes tehnikums 2013.-2015. mācību gadā ES ELFLA pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros  īsteno Lauku atbalsta dienesta projektu  „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija” (projekta iesnieguma Nr. 13-09-L32300-000012). 

Projekta mērķis: profesionālās izglītības iestādes īpašumā esošajā teritorijā vēsturiskā bruģa seguma, kas savieno Kalnamuižu un  muižas parka dīķi ar Smiltenes pilsētu, atjaunošana, lai šajā teritorijā nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu, padarot to pieejamu sabiedrībai.

Smiltenes muižas (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6873) pirmssākumi datēti ar 18.gadsmita 60.gadiem, kad tika uzcelts muižas ēkas ansamblis (Kalnamuiža), kas sevī ietver muižas ēku, parku, zirgu stalli, klētis,  kalpu mājas, kūtis, ledus pagrabu, siera namiņu, strūklaku, dīķi u.c. palīgēkas. Pateicoties ELFLA finansējumam ir sakopta muižas teritorija ap ēkām, radot patīkamāku vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, skolas darbiniekiem un audzēkņiem, gan novada viesiem. ST teritorijā esošais vēsturiskā bruģa segums savieno Kalnamuižu un muižas parka dīķi ar Smiltenes pilsētu.

Projekta Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija tehnisko projektu, pamatojoties uz Smiltenes tehnikuma pasūtījumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ir izstrādājis SIA Vertex Projekti (būvkomersanta reģ.nr. 3591-R).

Smiltenes muižas bruģa rekonstrukciju veic piegādātāju apvienība SIA Ceļinieks 2010, reg.Nr. 44103059132 un SIA „Ceļinieks 01”, reg.Nr. 44103022572, pamatojoties uz iepirkuma „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr. ST-2014/04) rezultātiem. Zemes rakšanas darbu Smiltenes muižas un Smiltenes viduslaiku pils teritorijā arheoloģisko uzraudzību veica arheoloģe Madara Petrova, par būvuzraudzību ir noslēgts līgums ar Andri Dūmiņu.

Objektā tika veikti visi nepieciešamie zemes darbi, uzliktas konstruktīvās kārtas, nepieciešamās caurtekas un konstrukcijas, kā arī uzstādītas ceļa zīmes, betona balsti un ķēdes, atkrituma urnas un soliņi. Ceļa segumam izmantoti jau esošie vēsturiskie akmeņi. Atjaunojot un rekonstruējot veco bruģa segumu, Kalnamuižas kompleksa sakoptā teritorija (muižas ēkas, parks, dīķis, rekonstruētā strūklaka utt.) ir daudz vieglāk pieejama kājāmgājējiem velobraucējiem, jaunajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atvieglo pārvietošanos arī vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi vairāk popularizējot arī veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Papildus informācija par projektu:

http://smiltenestehnikums.lv/index.php/component/content/article/26-projekti/382

 • Hansa ECVET projekts par  Eiropas kredītsistēmas ieviešanu profesionālajā  izglītībā un praktiskajā apmācībā – vienotu  kritēriju un metodikas izstrādāšana mācību procesa un prakses novērtēšanai Eiropā, Baltijas jūras reģionā.

Projektā darbojas  8 pie Baltijas jūras izvietotas valstis – Latvija, Lietuva, Vācija, Dānija, Somija, Zviedrija, Polija un Igaunija. Dalībnieki ir katras valsts profesionālās  izglītības iestādes un prakses uzņēmumi. Mēs sadarbojamies ar skolu no Lietuvas un rezultātā nosūtīsim audzēkņus no Smiltenes tehnikuma uz Lietuvas viesnīcu, bet viesnīca  Lavijā   uzņems praksē audzēkņus no Lietuvas.

Smiltenes tehnikums projektā iesaistījās un darbojas  kopā ar viesnīcu ,,Vecais Brūzis”, kas jau ilgus gadus ir viens no tehnikuma sadarbības partneriem tieši praktiskajās mācībās. Profesionāļu prasības ir primārās, kas jāņem vērā izglītības iestādē. Tā izveidojās kopīgs  saraksts ar prasmēm un iemaņām pirms  došanās uz prakses vietu citā zemē un prasmēm, kam jābūt pēc prakses. Tika veidota arī vērtēšanas sistēma, ņemot vērā pavadīto laiku citā zemē un apgūtajām iemaņām dažādās jomās.

 • Erasmus+ projekts Pieredzes pilnveide profesionālajā izglītībā

Projekta Nr. 2014 – 1-LV01-KA102-000102

 • Erasmus+ projekts Profesionālā pilnveide kvalitatīvas izglītības īstenošanai

Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA102-013168

 • ESF projekts ,,Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Projekta Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

 • ESF projekts ,,Izaugsme un nodarbinātība”

Projekta Nr.7.2.1.JG2

 • Iesaistīšanās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu projektā ,,Vēsturiskā mantojuma saglabāšana un izmantošana”.

 

2.5.Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi.

Izglītības iestādei 2015.gadā nav bijis valsts aizdevumu projektu īstenošanai.

2.6.Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku informāciju.

Izglītības iestāde nav pasūtījusi pētījumus.

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums.

Leonardo da Vinci projektu ietvaros notiek sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas izglītības iestādēm. Ir iestrādes Baltijas jūras valstu izglītības ietāžu sadarbībai.

2.8. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sabiedrībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā, strukturizējot pa šādiem pakalpojumu veidiem.

 

 

 

 

2.9. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. Novērtējumu sagatavo pēc kārtējā stratēģijas plānošanas cikla beigām, un tajā iekļauj šādu informāciju.

Pašlaik aktuāls ir darbs pie ERAF projekta īstenošanas.

Smiltenes tehnikums  strādā pie izglītības iestādes kā kompetences centra tālākās attīstības.

2.10.Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām.

Smiltenes tehnikumā darbs organizēts saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un citiem valsts normatīviem dokumentiem, kā arī saskaņā ar tehnikuma Nolikumu un Darba kārtības noteikumiem. Tehnikumā ir izstrādāti: vadības modelis; darbinieku pakļautības shēma; pamatstruktūras; amatu apraksti, kuri savukārt ietver kontroles sistēmu.      

       Katra mācību gada sākumā sastādām iekšējās kontroles plānu izglītības procesam.

Iekšējās kontroles plānā  paredzēts kontroles objekts, mērķis, kontroles laiks, rezultātu analīze (vieta, laiks, atbildīgais). 2015./2016. m. g. kontroles objekti bija:

     1. Izglītības iestādes galveno uzdevumu izpildes analīze.

     2. Skolotāju darba kontrole:

         - mācību stundas kvalitāte,

         - mācību dokumentācijas kontrole,

         - audzēkņu izglītības līmeņa un mācīšanās motivācijas analīze,

         - audzēkņu zināšanu un prasmju pārbaudes darbu kontrole.

  3. Metodisko komisiju vadītāju darba kontrole.

 4. Pirmo kursu adaptācijas process, kursa kolektīva veidošana:

        - sadzīves apstākļi un mikroklimats dienesta viesnīcā,

        - brīvā laika pavadīšana un darbs pulciņos,

        - vecāku lomas adaptācijas procesā izvērtēšana.

  5. Valsts un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācija un rezultātu analīze.

  6. Praktisko mācību norise un sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste, īpašu vērību veltot mašīnzinību nodaļas nodrošināšanai ar kvalitatīviem pedagogiem.

Iekšējās kontroles rezultāti tiek apspriesti metodisko komisiju sēdēs, pedagogu informatīvajās sanāksmēs, kā arī analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.

 Galvenie virzieni, kuriem arī turpmāk jāvelta liela uzmanība, ir:

 • ERAF projekta pabeigšana;
 • kursu audzinātāju (īpaši pirmo kursu), dienesta viesnīcas skolotāju un administrācijas sadarbības veicināšana audzēkņu kontingenta saglabāšanā un adaptācijā tehnikumā;
 • mācību dokumentācijas kontrole –  izglītojamo vērtēšana un ikmēneša atestācijas, kavējumu uzskaite un darbs pie to mazināšanas;
 • IT un mācību materiālu nodrošināšana pedagogu darbam mācību stundās;
 • praktisko mācību norises sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste audzēkņu praktiskajā apmācībā un duālajā izglītībā, motivācijas paaugstināšanā un pedagogu kvalifikācijas celšanā;
 • vienotu prasību izpildes panākšana pedagogiem u.c.

3. Personāls

Tehnikumā 2015./2016. m. g.  strādā 57 pedagogi.

Pedagogu sadalījums (uz 2015.gada 1.oktobri)

Pavisam

t. sk.
ar vidējo vispārējo izglītību ar vidējo profesionālo izglītību ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto t.sk. zinātņu doktori
ar augstāko pedagoģisko izglītību

Pavisam

57 1 55 33 1
profesionālās izglītības skolotāji  22 22 2
vispārējās vidējās izglītības skolotāji 21 21 21
pārējie pedagogi 14 1 12 10 1

Pedagogu sadalījums pēc vecuma

Profesionālās izglītības  un vispārējās vidējās izglītības skolotāju skaits
pavisam

tai skaitā sievietes

Pedagogu vecums
līdz 24 gadiem
25–29 gadi
30–34 gadi 1
35–39 gadi 2 1
40–44 gadi 2 2
45–49 gadi 5 4
50–54 gadi 8 7
55–59 gadi 5 3
60–64 gadi 5 2
65 gadi un vairāk 5 3
No kopējā skaita pedagogi pensijas vecumā 7 5

No tabulas redzams, ka izglītības iestādē strādā 13 pedagogi jeb 39% vecumā virs 50 gadiem, bet 10

pedagogi jeb 30% virs 60 gadiem. Tas nozīmē, ka nepieciešams piesaistīt jaunus pedagogus. Ja vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanai pašlaik nav problēmu atrast pedagogus blakus esošajā vidusskolā un ģimnāzijā, tad profesionālo priekšmetu pedagogus, it īpaši tehniskajās specialitātēs, piesaistīt ir gandrīz neiespējami.

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā 2015./2016. m. g.  strādā 16 pedagogi.

Pedagogu sadalījums (uz 2015.gada 1.oktobri)

Pavisam

t. sk.
ar vidējo vispārējo izglītību ar vidējo profesionālo izglītību ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto t.sk. zinātņu doktori
ar augstāko pedagoģisko izglītību

Pavisam

16 4 11
profesionālās izglītības skolotāji  9 2 7
vispārējās vidējās izglītības skolotāji
pārējie pedagogi 7 3 4

Pedagogu sadalījums pēc vecuma

Profesionālās izglītības  un vispārējās vidējās izglītības skolotāju skaits
pavisam

tai skaitā sievietes

Pedagogu vecums
līdz 24 gadiem
25–29 gadi
30–34 gadi
35–39 gadi
40–44 gadi
45–49 gadi 3 2
50–54 gadi 2 1
55–59 gadi
60–64 gadi 4 3
65 gadi un vairāk
No kopējā skaita pedagogi pensijas vecumā

          

Tehnikums atbalsta strādājošo kvalifikācijas celšanu, arī pārkvalifikāciju, ja tas nepieciešams

tehnikumam. Tehnikums apmaksāja kvalifikācijas celšanu pedagogiem profesionālo asociāciju un

komersantu organizētajos kursos, kā arī pedagoģiskās izglītības iegūšanai.

4. Komunikācija ar sabiedrību.

Smiltenes tehnikmā darbojas mājas lapa www.smiltenestehnikums.lv, kura pastāvīgi tiek atjaunota. Tajā ir visa aktuālā informācija par notiekošo izglītības iestādē.

Laikrakstos un interneta portālos tiek ievietoti raksti par notiekošo Smiltenes tehnikumā, kā arī regulāri tiek ievietoti sludinājumi par Karjeras dienām, informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu.

Līdzīga informācija tiek ievietota arī reģionālajā  televīzijā un kanālā 7; notiek pārraides no studijas  interviju veidā, kā arī tiek veidoti sižeti.

Mācību gada laikā skolotāji un izglītojamie apmeklē apkārtnes vispārizglītojošās skolas, lai iepazīstinātu ar izglītības iespējām un izzinātu potenciālo audzēkņu vēlmes.

Regulāri notiek Informācijas un Karjeras dienu pasākumi.

Katru gadu notiek 1.kursu un 4.kursu audzēkņu aptaujas, lai izzinātu viņu iepriekšējās intereses, viņu nākotnes vēlmes un novērtētu visu notiekošo izglītības iestādē.

4.1. Sadarbība ar darba devējiem.

Lai sekmīgi realizētu izglītības programmā paredzētos uzdevumus, Smiltenes tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumus ar uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām par mācību prakses vietām, kā arī par praktiskajām mācībām audzēkņiem.

Lai apkopotu un izanalizētu kvalifikācijas prakses rezultātus, tika aptaujāti 4. kursu audzēkņi. Iegūtie secinājumi: audzēkņu un skolotāju – prakšu vadītāju vērtējums par prakses vietām, vadītājiem, programmas apguvi un iespējām apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas profesijā bija pamatā pozitīvs. Šis darbs mācību prakšu kvalitātes uzlabošanā tiks turpināts arī nākošajā mācību gadā.

Lai audzēkņiem būtu iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām ražošanā, jaunām iekārtām un dažāda veida tehniku, šādi sadarbības līgumi ir nepieciešami.

Katras izglītības programmas realizācijai mums ir noslēgti līgumi par sadarbību ar uzņēmumiem.

Veterinārmedicīnas kursa audzēkņiem praktiskās mācības un mācību ekskursijas notiek z/s „Braslas”, z/s „Kalna Tomēni”, MAS „Sigulda”, Nacionālajā diagnostikas centrā, Cēsu gaļas kombinātā, AS „Triāls”, SIA „Vidzemīte”, PVD, Rīgas Zooloģiskajā dārzā , z/s „Ezerlejas” u.c.

Lauku tūrisma pakalpojumu, viesnīcu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņiem praktiskās mācības un mācību ekskursijas notiek SIA „Silvans”, Smiltenē viesnīcā „Brūzis”, lauku viesu mājā  „Kalbakas”, Siguldas viesnīcā ‘Ezeri”, Bīriņu pilī, Hotel de Rome, SIA „Hotel Wolmar’’,SIA”Mazais Ansis’’,A/S „Dikļu pils’’ u.c.

Transporta un autotransporta nodaļu audzēkņiem praktiskās mācības un mācību ekskursijas notiek SIA „8 CBR”, SIA „Ceļinieks 2010”, ceļu būves firmā „Binders”, AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”, SIA „Šlokenbeka”, SIA „Vireši”, SIA „Tinda”, SIA „Lamberts”, SIA „Sinhro C”, SIA „Līga Z’’, SIA „Auto Neo’’, SIA „Rožkalni’’ u. c.

4.2.Sadarbība ar darba devēju apvienībām.

Smiltenes  tehnikuma  sadarbības partneri ir:

 • Nacionālo bruņoto spēku Cēsu Instruktoru skola;
 • Smiltenes novada Dome;
 • SIA ,,Viesnīcu un restorānu mācību centrs”;
 • Biedrība ,,Siera klubs”;
 • Latvijas Veterinārārstu biedrība;
 • LLU;
 • Vidzemes Tūrisma asociācija;
 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija;
 • AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”;
 • Ceļu būvnieku asociācija.

4.3.Sadarbība ar vietējo pašvaldību.

Sadarbība notiek ar Smiltenes novada domi par izglītības iestādes attīstību, iekļaušanos novada izglītības iestāžu sistēmā un ERAF projekta realizāciju. Novada domes vadība ar ieinteresētību un lielu sapratni iesaistās izglītības iestādes jautājumu risināšanā. Tehnikuma pedagogi piedalās novada izglītības pārvaldes organizētajos metodiskajos pasākumos.

4.4. Absolventu iekārtošana darbā.

Smiltenes tehnikuma absolventi ir pieprasīti darba tirgū. Bieži vien audzēkņi jau prakses laikā darba devējiem parāda savas zināšanas un prasmes, kā arī spēju iejusties kolektīvā, tādējādi nodrošinot sev darbavietas pēc izglītības iestādes beigšanas. Labas atsauksmes par mūsu audzēkņiem tiek saņemtas arī no ārzemju prakses vietām, un nereti absolventi saņem piedāvājumu turpināt darbu pēc skolas beigšanas.

 

Informācija par absolventiem:

2014./2015.mācību gada absolventi

 
Iegūtā kvalifikācija Absolventu skaits Strādā profesijā Turpina izglītību Strādā citā profesijā Strādā ārzemēs Cits Nav ziņu Kopā
Lauku tūrisma      speciālists 6 2 1 3 6
Ēdināšanas     pakalpojumu speciālists 18 5 2 2 9 18
Viesnīcu    pakalpojumu speciālists 16 7 5 2 2 16
Veterinārārsta asistents 22 12 1 4 1 4 22
Automehāniķis 8 7 1 8
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 35 30 1 1 3 35
Pavārs ESF 7 6 1 7
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis ESF 7 4 3 7
Veterinārārsta asistents ESF 8 3 1 4 8
Kopā: 127 74 6 20 14 13 0 127
                               

4.5.Darba devēju piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā.

Daļa darba devēju labprāt piedalās centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, kā arī nodrošina audzēkņiem labas prakses vietas un pēc tam arī aicina darbā.

Laba sadarbība izveidojusies ar ēdināšanas uzņēmuma „Silvans” vadītāju Ivetu Lacbergu, Latvijas veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāju Māru Vidužu, Smiltenes TIC vadītāju Sandu Akmentiņu, Dikļu pils viesu uzņemšanas nodaļas vadītāju Inu Bēmi, SIA CBR-8 speciālistiem – Aināru Poikānu, Edvīnu Strodu, SIA ,,Lamberts” vadītāju Ainaru Cīruli, SIA „LAM’’ speciālistu Aldi Krasņicki, SIA ,,Mazais Ansis” izpilddirektori Ināru Vagari, kafejnīcas ,,Jautrais ods” valdes priekšsēdētāju Daci Mūrnieci, SIA ,,Maķeši”- brīvdienu mājas valdes locekli Aināru Lapsu, Radisson Blu Hotel Latvija zāles pārzini Ilzi Švarci  u.c.

5. Uzdevumi nākamajam gadam.

    1. Izglītības iestādes galveno uzdevumu izpildes analīze.

     2. Skolotāju darba kontrole:

         - mācību stundas kvalitāte,

         - mācību dokumentācijas kontrole,

         - audzēkņu izglītības līmeņa un mācīšanās motivācijas analīze,

         - metodiskais darbs.

 3. Metodisko komisiju vadītāju darba kontrole.

 4. Pirmo kursu adaptācijas process, kursa kolektīva veidošana:

        - sadzīves apstākļi un mikroklimats dienesta viesnīcā,

        - brīvā laika pavadīšana un darbs pulciņos,

  5. Valsts un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācija un rezultātu analīze.

  6. Praktisko mācību norise un sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste, īpašu vērību veltot mašīnzinību nodaļas nodrošināšanai ar kvalitatīviem pedagogiem.

Iekšējās kontroles rezultāti tiek apspriesti metodisko komisiju sēdēs, pedagogu informatīvajās sanāksmēs, kā arī analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.

 Galvenie virzieni, kuriem turpmāk jāvelta liela uzmanība, ir:

-          modulāro izglītības programmu aprobācijas uzsākšana;

-          elektroniskā stundu saraksta ieviešana;

-          jaunās materiālās bāzes pilnvērtīga izmantošana;

-          kursu audzinātāju (īpaši pirmo kursu), dienesta viesnīcas skolotāju un administrācijas sadarbības veicināšana audzēkņu kontingenta saglabāšanā un adaptācijā tehnikumā;

-          mācību dokumentācijas kontrole –  izglītojamo vērtēšana un ikmēneša atestācijas, kavējumu uzskaite un darbs pie to mazināšanas;

-          praktisko mācību norises sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste audzēkņu praktiskajā apmācībā un duālajā izglītībā, motivācijas paaugstināšanā un pedagogu kvalifikācijas celšanā;

-          vienotu prasību izpildes panākšana pedagogiem u.c

Priekšlikumi profesionālās izglītības sistēmas uzlabošanai

1.  Nepieciešama IZM vienota atbalstāma nostāja, atbalstot  profesionālo izglītību.

Katrs IZM departaments strādā šaurā savas kompetences ietvarā, kuras rezultātā nav iespējams sasniegt normatīvos aktos noteikto 50 : 50 starp vispārējo un profesionālo izglītību:

-          jāpanāk atbalsts audzēkņiem, atjaunojot uz skolu braukšanas biļešu atmaksai divreiz mēnesī;

-          mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem nepieciešams ieviest brīvpusdienas un atbrīvot no dienesta viesnīcu maksas, lai būtu vienlīdzīga konkurence ar Igaunijas profesionālajām skolās (Valgas profesionālā vidusskola latviešu valodā piedāvā divas programmas);

-          jārealizē „kvotu sistēma” komplektējot 10. klases vidusskolās un ģimnāzijās;

   2.  Nepieļaut kropļot profesionālās izglītības sistēmu, vispārizglītības skolās veidojot profesionālās izglītības programmas uz apšaubāmas materiāli tehniskās bāzes (Mazsalacas un Vecumnieku vidusskolas).

           3. Izstrādājot jaunus normatīvos aktus, kas radikāli izmaina pieeju izglītības īstenošnai         (jaunā algu modeļa ieviešana u.c.), nepieciešams organizēt seminārus ar normatīvo aktu izstrādātāju piedalīšanos. Izsniegt licences semināru organizētājiem.

           5. Nepieļaut veidot IZM valsts nekustamo  īpašuma aģentūru, vai iekļauties citādās īpašumu pārvaldīšanas struktūrās,  kuras veidojās uz privātīpašumu bāzes.

           6.  Paredzēt centralizētu iespēju skolotāju kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, it īpaši profesionālajām nozarēm.  Pašreiz kvalifikācijas celšanas seminārus pamatā piedāvā privātstruktūras par nepamatoti augstām cenām.

 

Smiltenes tehnikuma publiskais pārskats

par 2015.gadu

SATURS

 1. Pamatinformācija.
 2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
 3. Personāls.
 4. Komunikācija ar sabiedrību.
 5. Uzdevumi nākamajam gadam.

1.Pamatinformācija

1.1.Juridiskais statuss

Smiltenes tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestāde, kas  izveidota 2011.gada 1.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu  Nr.84, apvienojot Smiltenes tehnikumu un Smiltenes profesionālo vidusskolu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 28.augusta rīkojumu Nr.400, iestādes noasaukums mainīts uz PIKC Smiltenes tehnikums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumu Nr.278, Smiltenes tehnikumam ir pievienota Alsviķu arodskola.

Izglītības iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Smiltenes tehnikuma nolikums.

Smiltenes tehnikums ir  izglītības iestāde ar senām tradīcijām, kas dibināta 1922.gadā. 2012.gadā Smilteness tehnikums svinēja 90 gadu jubileju.

2014./2015.m.g. Smiltenes tehnikumā strādāja 51 štata pedagogi un pedagoģiskie darbinieki.

2015./2016.m.g. Smiltenes tehnikumā strādāja 57 štata pedagogi un pedagoģiskie darbinieki.

2015./2016.m.g. Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā strādāja 16 štata pedagogi un pedagoģiskie darbinieki.

No tiem visiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā un pedagoģiskā izglītība.

Uz 2015.gada 1.oktobri izglītības iestādē  mācās 783 audzēkņi.

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga.

Izglītība, paklpojumu sniegšana.

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas).

Izglītības iestādes mērķi un uzdevumi ir izstrādāti, vadoties no Izglītības un zinātnes ministrijas

  pamatnostādnēm, kā arī Smiltenes novada  un Vidzemes reģiona attīstības programmām.

Izglītības iestādes darbības mērķis:

Apgūt ERAF projektu un strādāt pie izglītības iestādes kā kompetences centra tālākās attīstības. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem, veidot iestādē uz inovācijām balstītu materiāli tehnisko un metodisko  nodrošinājumu, lai īstenotu reģiona metodiskā centra funkcijas, kā arī sagatavotu tautsaimniecības vajadzībām darbiniekus, kuri spētu konkurēt darba tirgū un veidotos par vispusīgi attīstītām personībām.

Turpināt darbu pie vienotu prasību nodrošināšanas un kolektīva veidošanas izglītības iestādē.

Smiltenes tehnikums 2015./2016.mācību gadā īsteno sekojošas profesionālās vidējās  izglītības programmas un arodizglītības programmas:

N.p.k. Izglītības programma, kvalifikācija Programmas kods Licences numurs Akreditācijas lapas numurs un izdošanas datums Akreditācijas termiņš
1.

Lauku tūrisma pakalpojumi –

lauku tūrisma speciālists

33 812 02 1 P - 10384

AP 3302

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
2. Ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas pakalpojumu speciālists 33 811 02 P - 6104

AP 1638

09.08.2012

13.08.2012.-

24.03.2018

3. Viesnīcu pakalpojumi –viesnīcu pakalpojumu speciālists 33 811 03 P - 8287                                                                                         

AP 2394

09.10.2013

11.10.2013.- 07.02.2019
4. Veterinārmedicīna  –veterinārārsta asistents 33 640 01 1 P - 10896

AP 3303

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
5. Autotransports –automehāniķis 33 525 01 1 P - 10893                                            

AP 3305

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
6. Transports  – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 33 525 03 1 P - 10894

AP 3304

04.02.2015

06.02.2015. -05.02.2021
7. Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs 35a 811 02 P - 6087

AP 1505

01.06.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.06.2012.-24.03.2018
8. Transports  – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 35b 525 03 1 P - 10895

AP 3375

20.02.2015

24.02.2015.-05.02.2021
9. Veterinārmedicīna –veterinārārsta asistents 35b 640 01 1 P - 10897

AP 3374

20.02.2015

24.02.2015.-05.02.2021
10.

Būvniecība –

ceļu būvtehniķis

33 582 02 1 P - 12685 AP 3913 27.11.2015 01.12.2015.-30.11.2021
11. Ēdināšanas pakalpojumi – konditors 35a 811 02 1  P - 10788

AP 3541

29.04.2015

29.04.2015.-24.03.2018
12. Ēdināšanas pakalpojumi – konditors 32a 811 02 1 P - 10829

AP 3540

29.04.2015

29.04.2015.-24.03.2018
13. Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs 32a 811 02 1 P - 11024

AP 3539

29.04.2015

29.04.2015.-24.03.2018
14. Grāmatvedība –grāmatvedis 35b 344 02 1 P - 12283

AP 3755

14.09.2015

16.09.2015.-18.12.2019
15.

Autotransports –

autoelektriķis

35b 525 01 1 P - 12284

AP 3754

14.09.2015

16.09.2015.-27.03.2020
16. Ēdināšanas pakalpojumi – pavāra palīgs 22 811 02 1 P - 12304

AP 4020

15.12.2015.

01.09.2015.-01.04.2017
17. Ēdināšanas pakalpojumi – pavārs 32 811 02 1 P - 12306

AP 4021

15.12.2015.

01.09.2015.-01.04.2017
18.

Būvdarbi –

būvstrādnieks    

22 582 01 1 P - 12299

AP 4019

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
19.

Datoru lietošana –

teksta redaktora operators

32 482 00 1 P - 12286

AP 4025

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
20.

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana –

apavu labotājs

32 546 00 1 P - 12297

AP 4015

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
21.

Sociālā aprūpe –

aprūpētājs

32 762 03 1 P - 12301

AP 4027

15.12.2015.

01.09.2015.-11.04.2019
22.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija –

šuvējs

32 542 02 1 P - 12289

AP 4018

15.12.2015.

01.09.2015.-01.04.2017
23.

Koka izstrādājumu izgatavošana –

galdnieks

32 54 04 1 P - 12293

AP 4026

15.12.2015.

01.09.2015.-02.12.2019

Izglītības iestāde piedāvā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas:      

 • B kategorijas autovadītājs;
 • autogreidera vadītājs;
 • ekskavatora iekrāvēja vadītājs;
 • ceļa veltņa un asfaltēšanas mašīnas vadītājs;

Izstrādātas jaunas izglītības programmas kvalifikācijām: ,,Veterinārārsta asistents” neklātiene, ,,Konditors” ar 9 un 12 klašu izglītību, kā arī ,,Pavārs” ar 9 klašu izglītību, “Ceļu būvtehniķis” ar 9 klašu izglītību.

Izstrādātas priekšmetu programmas aktualizētajiem mācību plāniem ,,Transports”, ,,Autotransports” un ,,Viesnīcu pakalpojumi”.

Vairāk mācību procesā tiek izmantotas datorapmācības iespējas, interneta resursi, kā arī vairāk ir iegādāti multimediju projektori. Izglītojamie vairāk mācās prezentēt patstāvīgos darbus un kvalifikācijas prakses atskaites. Atsevišķi pedagogi ir izstrādājuši semestra eksāmenu materiālus e – vidē, organizē videokonferences ar partnerskolām ārzemēs.

 Izstrādāti mācību metodiskie materiāli ar informāciju tehnoloģiju izmantošanu. Šai darbā ir palīdzējuši pedagogu kvalifikācijas celšanas kursi ar ESF atbalstu. Piemēram, vispārizglītojošos priekšmetos 2014./2015.m.g. sagatavoti šādi metodiskie materiāli:

E-vidē sagatavotie materiāli (Uzdevumi.lv):

 • „Rotācijas ķermeņi. Cilindri”, „Rotācijas ķermeņi. Konuss un lode” -  Irēna Priede, matemātika;
 • Pārbaudes darbi „Savrupinājumi”, „Vienlīdzīgi teikuma locekļi” – Ilvija Biržmane, latviešu valoda.

 Izglītības programmas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu radniecīgās nozarēs. Tādējādi racionāli tiek    veidota un izmantota materiālā bāze, pedagogu potenciāls, kā arī ņemtas vērā tradīcijas un pieprasījums darba tirgū, piemēram, Viesnīcu, Restorānu un Tūrisma nozarē, Autotransporta un Ceļu būves nozarē.  Ar vissenākajām tradīcijām var lepoties veterinārmedicīnas izglītības programma, kā arī ēdināšanas pakalpojumi. Pēc šīm programmām arī pašlaik ir liels pieprasījums. Izglītības iestādei  pašlaik ir ēdnīca, kafejnīca un divas dienesta viesnīcas.

Smiltenes tehnikums realizē gan siltuma, gan ūdens ražošanu savām vajadzībām, gan savas  kanalizācijas sistēmas apkalpošanu. Bez tam, lai radītu labākus sadzīves apstākļus mācību procesam, tehnikuma remontbrigāde veic dažādus remontdarbus tehnikuma telpām, siltumtrasēm, kanalizācijas sistēmām. Tehnikumam ir viesnīca ,,Kalna ligzda”, mācību kafejnīca, maizes ceptuve un mazo dzīvnieku klīnika, kuras kalpo kā mācību bāze audzēkņu praktiskai apmācībai.

Nākotnē plānots attīstīt amatniecības darbnīcas (māla, metāla un kokapstrāde, vīna darītava),

labiekārtot tūrisma objektus, izveidot mācību poligonu un auto servisu.

Tehnikuma  apsaimniekošanā ir daudz ēku (24), zeme (265 ha, t.sk.48 ha mežs, 12 ha parks). Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatā.  Daļa no ēkām ir Valsts kultūras pieminekļu sarakstā.

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi:

1.4.1.  Eiropas struktūrfondu līdzekļu apgūšana uz inovācijām balstīta izglītības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.

1.4.2.  Mācību    priekšmetu    programmu    aktualizēšana atbilstoši pilnveidotajām izglītības programmām.

1.4.3. Jaunu perspektīvu izglītības programmu izstrāde un duālās izglītības attīstīšana sadarbībā ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem. Tālākizglītības attīstīšana.

1.4.4.  E-klases iespēju apgūšana un vispusīga pielietošana mācību un audzināšanas procesā.

1.4.5. Inovatīvo mācību metožu izmantošana mācību procesā, kas veicinātu izglītojamo domāšanas attīstību, sava viedokļa aizstāvēšanu un patstāvīgās darbības iemaņas.

1.4.6. Mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana, īpašu uzmanību veltot materiālu izstrādei e-mācību vidē un darbam ar IKT.

1.4.7. Kalnamuižas tūrisma piedāvājumu pilnveidošana.

1.4.8. Starptautisko  studentu apmaiņas programmu īstenošana, lai pilnveidotu audzēkņu prakses iespējas ārzemēs.

1.4.9. Sadarbības veicināšana ar darba devēju organizācijām un individuālajiem komersantiem, lai nodrošinātu audzēkņus ar pilnvērtīgām prakses vietām un celtu izglītojamo motivāciju, kā arī attīstītu karjeras vadības prasmju apguvi.

1.4.10. Semināru, konferenču, konkursu un olimpiāžu organizēšana izglītības iestādē audzēkņiem un pedagogiem. Audzēkņu gatavošana dalībai novada, republikas     u. c. pasākumos.

1.5. Padotībā esošās iestādes.

Padotībā esošu iestāžu nav.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums.

Finansējuma avoti EURO
Izglītības iestādes kopējais finansējums 8676327

tai skaitā:

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8112404

no tām ieņēmusi no ES struktūrfondiem 6311148
no pašvaldības budžeta
ārvalstu piešķirtais finansējums 277262
ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 286661
no tiem ieņēmumi no mācību maksas 6390
citi avoti

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav valsts aģentūras. Norāda arī pēdējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu apmēru un izlietojumu.

Smiltenes tehnikumam šādu iestāžu nav.

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums.

Uz 2015.gada 1.oktobri

Valsts finansētās grupas
Izglītības programma 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Kopā
Ēdināšanas pakalpojumi         21 24 18 23 86
Lauku tūrisma pakalpojumi    4 4
Viesnīcu pakalpojumi             21 23 23 15 82
Veterinārmedicīna 26 19 22 27 94
Autotransports 19 13 16 13 61
Transports 60 43 41 40 184
Būvniecība 12 12
Ēdināšanas pakalpojumi (pav.pal.)        14 12 26
Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs)        11 11
Būvdarbi 16 12 28
Datoru lietošana 14 14 28
Ādas apstrādes tehnoloģija 10 10
Sociālā aprūpe 14 14
Šūto iztrādājumu ražošanas tehnoloģija 12 11 23
Koka iztrādājumu izgatavošana 19 19
                               Kopā: 213 171 176 122 682

2015./2016.m.g. ir uzņemti audzēkņi ar vidusskolas un 9 klašu izglītību viengadīgajā arodizglītības programmā ,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju- pavārs,  ar vidusskolas un 9 klašu izglītību viengadīgajā arodizglītības programmā ,,Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju- konditors, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmās    ,, Transports” ar kvalifikāciju – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis - mācību laiks 1,5 gadi,  „Veterinārmedicīna” ar kvalifikāciju – veterinārārsta asistents - mācību laiks 1,5 gadi, “Grāmatvedība” ar kvalifikāciju grāmatvedis – mācību laiks 1,5 gadi un “Autotransports” ar kvalifikāciju – autoelektriķis – mācību laiks 1,5 gadi. Šīs programmas tiek finansētas no ESF līdzekļiem.

ESF finansētās grupas
Izglītības programma
Ēdināšanas pakalpojumi (vsk.)      15
Ēdināšanas pakalpojumi (pamatizgl.)      4
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.1 (konditors) 3
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.2 (konditors) 5
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.3 (pavārs) 3
Ēdināšanas pakalpojumi Nr.4 (pavārs) 3
Transports 27
Veterinārmedicīna 8
Grāmatvedība 19
Autotransports 14
Kopā: 101

2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai.

Profesionālā izglītības kompetences centra Smiltenes tehnikuma mācību vides infrastruktūra un plānotās investīcijas ir vērstas uz vienota, moderna mācību kompleksa izveidi, lai radītu nepieciešamos apstākļus Smiltenes tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra turpmākai attīstībai un nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, veicinot ES darba tirgus prasībām un reģionālajai specifikai atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Smiltenes tehnikums 2015./2016.m.g. ir piedalījies un turpina piedalīties šādos Eiropas Savienības struktūrfondu (vai citos ārvalstu finanšu instrumentu) finansētajos projektos:

 • ERAF projekts ,,Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei"

Projekta Nr. 2013/0040/3DP/3.1.1.1/13/IPIA/VIAA/003

Projekta norises laiks: 2012.gada 1.janvāris - 2015.gada 31. oktobris.

Projekta kopējā summa: 8 722 487 EUR (no tiem 86% ERAF finansējums, 14% valsts publiskais finansējums).

Finansētājs: ERAF darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis: uzlabot Smiltenes tehnikuma (ST) infrastruktūru un modernizēt mācību aprīkojumu, lai sekmētu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām.

Projektā notiek 3 galvenās aktivitātes:

 1. īstenota 1.periodā Mācību ēku (K10, P8) tehnisko projektu izstrāde. (Norise: 1 iepirkums - SIA SB projekts, 2 būvprojektu ekspertīzes) Rezultāts: tehnisko projektu (K6, K12, K10, P8) un apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai (Dārza 9) akceptēšana būvvaldē un saskaņošana IZM;

 1. - Mācību ēku (Pils iela 8, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža 6, Kalnamuiža 12) pārbūve un dienesta viesnīcas (Dārza ielā 9) atjaunošana, izveidojot vienotu mūsdienīgu mācību kompleksu. Būvniecība tika pabeigta 2015.gada augustā. Būvnieks SIA Latvijas Energoceltnieks. Autoruzraudzību veica SIA SB Projekts. Būvuzraudzību veica SIA REMPRO. Būvniecības kopējās izmaksas ir 5 570 428,18 EUR ar PVN.

 1. profesionālās izglītības programmu Autotransports, Transports, Veterinārmedicīna Ēdināšanas pakalpojumu, Viesnīcu pakalpojumu un Lauku tūrisma pakalpojumu aprīkojuma modernizācija; 5 datorkabinetu izveide, informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un mēbeļu iegāde un 4 dabaszinību un matemātikas kabinetu aprīkošana. Ir uzsākta prioritāro izglītības programmu tehniskā nodrošinājuma attīstība atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Ir izveidoti dabaszinātņu un matemātikas un datorzinību kabineti, kuros, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas, mācību priekšmeti tiks apgūti saistībā ar reālo dzīvi. Ir izveidota vienīgā Latvijā simulatoru - trenažieru klase ar greidera, ekskavatora, buldozera, iekrāvēja, trenažieri. Programmu atjaunošana un papildināšana notiek ar interneta starpniecību. Veterinārmedicīnas praktisko mācību apguvei ERAF projekta ietvaros atjaunots veterinārmedicīnas mācību korpuss ar modernām laboratorijām, datorklasi,  konferenču zāli. Praktiskās mācības notiek atjaunotajā veterinārmedicīnas klīnikā ar mūsdienīgu operāciju telpu, pēcoperāciju un izmeklēšanas telpām un modernām diagnostikas aparatūrām, sterilizācijas, laboratorijas un manipulāciju iekārtām. Aprīkojumam paredzēts 2 967 973,41 EUR ar PVN.

Papildus informācija par projektu: http://smiltenestehnikums.lv/index.php/whatever/88-eraf-projekti

 • Lauku atbalsta dienesta projekts „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija”

Projekta  Nr. 13-09-L32300-000012

Smiltenes tehnikums 2013.-2015. mācību gadā ES ELFLA pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros  īsteno Lauku atbalsta dienesta projektu  „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija” (projekta iesnieguma Nr. 13-09-L32300-000012). 

Projekta mērķis: profesionālās izglītības iestādes īpašumā esošajā teritorijā vēsturiskā bruģa seguma, kas savieno Kalnamuižu un  muižas parka dīķi ar Smiltenes pilsētu, atjaunošana, lai šajā teritorijā nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu, padarot to pieejamu sabiedrībai.

Smiltenes muižas (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6873) pirmssākumi datēti ar 18.gadsmita 60.gadiem, kad tika uzcelts muižas ēkas ansamblis (Kalnamuiža), kas sevī ietver muižas ēku, parku, zirgu stalli, klētis,  kalpu mājas, kūtis, ledus pagrabu, siera namiņu, strūklaku, dīķi u.c. palīgēkas. Pateicoties ELFLA finansējumam ir sakopta muižas teritorija ap ēkām, radot patīkamāku vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, skolas darbiniekiem un audzēkņiem, gan novada viesiem. ST teritorijā esošais vēsturiskā bruģa segums savieno Kalnamuižu un muižas parka dīķi ar Smiltenes pilsētu.

Projekta Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija tehnisko projektu, pamatojoties uz Smiltenes tehnikuma pasūtījumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ir izstrādājis SIA Vertex Projekti (būvkomersanta reģ.nr. 3591-R).

Smiltenes muižas bruģa rekonstrukciju veic piegādātāju apvienība SIA Ceļinieks 2010, reg.Nr. 44103059132 un SIA „Ceļinieks 01”, reg.Nr. 44103022572, pamatojoties uz iepirkuma „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr. ST-2014/04) rezultātiem. Zemes rakšanas darbu Smiltenes muižas un Smiltenes viduslaiku pils teritorijā arheoloģisko uzraudzību veica arheoloģe Madara Petrova, par būvuzraudzību ir noslēgts līgums ar Andri Dūmiņu.

Objektā tika veikti visi nepieciešamie zemes darbi, uzliktas konstruktīvās kārtas, nepieciešamās caurtekas un konstrukcijas, kā arī uzstādītas ceļa zīmes, betona balsti un ķēdes, atkrituma urnas un soliņi. Ceļa segumam izmantoti jau esošie vēsturiskie akmeņi. Atjaunojot un rekonstruējot veco bruģa segumu, Kalnamuižas kompleksa sakoptā teritorija (muižas ēkas, parks, dīķis, rekonstruētā strūklaka utt.) ir daudz vieglāk pieejama kājāmgājējiem velobraucējiem, jaunajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atvieglo pārvietošanos arī vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi vairāk popularizējot arī veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Papildus informācija par projektu:

http://smiltenestehnikums.lv/index.php/component/content/article/26-projekti/382

 • Hansa ECVET projekts par  Eiropas kredītsistēmas ieviešanu profesionālajā  izglītībā un praktiskajā apmācībā – vienotu  kritēriju un metodikas izstrādāšana mācību procesa un prakses novērtēšanai Eiropā, Baltijas jūras reģionā.

Projektā darbojas  8 pie Baltijas jūras izvietotas valstis – Latvija, Lietuva, Vācija, Dānija, Somija, Zviedrija, Polija un Igaunija. Dalībnieki ir katras valsts profesionālās  izglītības iestādes un prakses uzņēmumi. Mēs sadarbojamies ar skolu no Lietuvas un rezultātā nosūtīsim audzēkņus no Smiltenes tehnikuma uz Lietuvas viesnīcu, bet viesnīca  Lavijā   uzņems praksē audzēkņus no Lietuvas.

Smiltenes tehnikums projektā iesaistījās un darbojas  kopā ar viesnīcu ,,Vecais Brūzis”, kas jau ilgus gadus ir viens no tehnikuma sadarbības partneriem tieši praktiskajās mācībās. Profesionāļu prasības ir primārās, kas jāņem vērā izglītības iestādē. Tā izveidojās kopīgs  saraksts ar prasmēm un iemaņām pirms  došanās uz prakses vietu citā zemē un prasmēm, kam jābūt pēc prakses. Tika veidota arī vērtēšanas sistēma, ņemot vērā pavadīto laiku citā zemē un apgūtajām iemaņām dažādās jomās.

 • Erasmus+ projekts Pieredzes pilnveide profesionālajā izglītībā

Projekta Nr. 2014 – 1-LV01-KA102-000102

 • Erasmus+ projekts Profesionālā pilnveide kvalitatīvas izglītības īstenošanai

Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA102-013168

 • ESF projekts ,,Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Projekta Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

 • ESF projekts ,,Izaugsme un nodarbinātība”

Projekta Nr.7.2.1.JG2

 • Iesaistīšanās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu projektā ,,Vēsturiskā mantojuma saglabāšana un izmantošana”.

 

2.5.Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi.

Izglītības iestādei 2015.gadā nav bijis valsts aizdevumu projektu īstenošanai.

2.6.Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku informāciju.

Izglītības iestāde nav pasūtījusi pētījumus.

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums.

Leonardo da Vinci projektu ietvaros notiek sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas izglītības iestādēm. Ir iestrādes Baltijas jūras valstu izglītības ietāžu sadarbībai.

2.8. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sabiedrībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā, strukturizējot pa šādiem pakalpojumu veidiem.

 

 

 

 

2.9. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. Novērtējumu sagatavo pēc kārtējā stratēģijas plānošanas cikla beigām, un tajā iekļauj šādu informāciju.

Pašlaik aktuāls ir darbs pie ERAF projekta īstenošanas.

Smiltenes tehnikums  strādā pie izglītības iestādes kā kompetences centra tālākās attīstības.

2.10.Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām.

Smiltenes tehnikumā darbs organizēts saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un citiem valsts normatīviem dokumentiem, kā arī saskaņā ar tehnikuma Nolikumu un Darba kārtības noteikumiem. Tehnikumā ir izstrādāti: vadības modelis; darbinieku pakļautības shēma; pamatstruktūras; amatu apraksti, kuri savukārt ietver kontroles sistēmu.      

       Katra mācību gada sākumā sastādām iekšējās kontroles plānu izglītības procesam.

Iekšējās kontroles plānā  paredzēts kontroles objekts, mērķis, kontroles laiks, rezultātu analīze (vieta, laiks, atbildīgais). 2015./2016. m. g. kontroles objekti bija:

     1. Izglītības iestādes galveno uzdevumu izpildes analīze.

     2. Skolotāju darba kontrole:

         - mācību stundas kvalitāte,

         - mācību dokumentācijas kontrole,

         - audzēkņu izglītības līmeņa un mācīšanās motivācijas analīze,

         - audzēkņu zināšanu un prasmju pārbaudes darbu kontrole.

  3. Metodisko komisiju vadītāju darba kontrole.

 4. Pirmo kursu adaptācijas process, kursa kolektīva veidošana:

        - sadzīves apstākļi un mikroklimats dienesta viesnīcā,

        - brīvā laika pavadīšana un darbs pulciņos,

        - vecāku lomas adaptācijas procesā izvērtēšana.

  5. Valsts un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācija un rezultātu analīze.

  6. Praktisko mācību norise un sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste, īpašu vērību veltot mašīnzinību nodaļas nodrošināšanai ar kvalitatīviem pedagogiem.

Iekšējās kontroles rezultāti tiek apspriesti metodisko komisiju sēdēs, pedagogu informatīvajās sanāksmēs, kā arī analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.

 Galvenie virzieni, kuriem arī turpmāk jāvelta liela uzmanība, ir:

 • ERAF projekta pabeigšana;
 • kursu audzinātāju (īpaši pirmo kursu), dienesta viesnīcas skolotāju un administrācijas sadarbības veicināšana audzēkņu kontingenta saglabāšanā un adaptācijā tehnikumā;
 • mācību dokumentācijas kontrole –  izglītojamo vērtēšana un ikmēneša atestācijas, kavējumu uzskaite un darbs pie to mazināšanas;
 • IT un mācību materiālu nodrošināšana pedagogu darbam mācību stundās;
 • praktisko mācību norises sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste audzēkņu praktiskajā apmācībā un duālajā izglītībā, motivācijas paaugstināšanā un pedagogu kvalifikācijas celšanā;
 • vienotu prasību izpildes panākšana pedagogiem u.c.

3. Personāls

Tehnikumā 2015./2016. m. g.  strādā 57 pedagogi.

Pedagogu sadalījums (uz 2015.gada 1.oktobri)

Pavisam

t. sk.
ar vidējo vispārējo izglītību ar vidējo profesionālo izglītību ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto t.sk. zinātņu doktori
ar augstāko pedagoģisko izglītību

Pavisam

57 1 55 33 1
profesionālās izglītības skolotāji  22 22 2
vispārējās vidējās izglītības skolotāji 21 21 21
pārējie pedagogi 14 1 12 10 1

Pedagogu sadalījums pēc vecuma

Profesionālās izglītības  un vispārējās vidējās izglītības skolotāju skaits
pavisam

tai skaitā sievietes

Pedagogu vecums
līdz 24 gadiem
25–29 gadi
30–34 gadi 1
35–39 gadi 2 1
40–44 gadi 2 2
45–49 gadi 5 4
50–54 gadi 8 7
55–59 gadi 5 3
60–64 gadi 5 2
65 gadi un vairāk 5 3
No kopējā skaita pedagogi pensijas vecumā 7 5

No tabulas redzams, ka izglītības iestādē strādā 13 pedagogi jeb 39% vecumā virs 50 gadiem, bet 10

pedagogi jeb 30% virs 60 gadiem. Tas nozīmē, ka nepieciešams piesaistīt jaunus pedagogus. Ja vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanai pašlaik nav problēmu atrast pedagogus blakus esošajā vidusskolā un ģimnāzijā, tad profesionālo priekšmetu pedagogus, it īpaši tehniskajās specialitātēs, piesaistīt ir gandrīz neiespējami.

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā 2015./2016. m. g.  strādā 16 pedagogi.

Pedagogu sadalījums (uz 2015.gada 1.oktobri)

Pavisam

t. sk.
ar vidējo vispārējo izglītību ar vidējo profesionālo izglītību ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto t.sk. zinātņu doktori
ar augstāko pedagoģisko izglītību

Pavisam

16 4 11
profesionālās izglītības skolotāji  9 2 7
vispārējās vidējās izglītības skolotāji
pārējie pedagogi 7 3 4

Pedagogu sadalījums pēc vecuma

Profesionālās izglītības  un vispārējās vidējās izglītības skolotāju skaits
pavisam

tai skaitā sievietes

Pedagogu vecums
līdz 24 gadiem
25–29 gadi
30–34 gadi
35–39 gadi
40–44 gadi
45–49 gadi 3 2
50–54 gadi 2 1
55–59 gadi
60–64 gadi 4 3
65 gadi un vairāk
No kopējā skaita pedagogi pensijas vecumā

          

Tehnikums atbalsta strādājošo kvalifikācijas celšanu, arī pārkvalifikāciju, ja tas nepieciešams

tehnikumam. Tehnikums apmaksāja kvalifikācijas celšanu pedagogiem profesionālo asociāciju un

komersantu organizētajos kursos, kā arī pedagoģiskās izglītības iegūšanai.

4. Komunikācija ar sabiedrību.

Smiltenes tehnikmā darbojas mājas lapa www.smiltenestehnikums.lv, kura pastāvīgi tiek atjaunota. Tajā ir visa aktuālā informācija par notiekošo izglītības iestādē.

Laikrakstos un interneta portālos tiek ievietoti raksti par notiekošo Smiltenes tehnikumā, kā arī regulāri tiek ievietoti sludinājumi par Karjeras dienām, informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu.

Līdzīga informācija tiek ievietota arī reģionālajā  televīzijā un kanālā 7; notiek pārraides no studijas  interviju veidā, kā arī tiek veidoti sižeti.

Mācību gada laikā skolotāji un izglītojamie apmeklē apkārtnes vispārizglītojošās skolas, lai iepazīstinātu ar izglītības iespējām un izzinātu potenciālo audzēkņu vēlmes.

Regulāri notiek Informācijas un Karjeras dienu pasākumi.

Katru gadu notiek 1.kursu un 4.kursu audzēkņu aptaujas, lai izzinātu viņu iepriekšējās intereses, viņu nākotnes vēlmes un novērtētu visu notiekošo izglītības iestādē.

4.1. Sadarbība ar darba devējiem.

Lai sekmīgi realizētu izglītības programmā paredzētos uzdevumus, Smiltenes tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumus ar uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām par mācību prakses vietām, kā arī par praktiskajām mācībām audzēkņiem.

Lai apkopotu un izanalizētu kvalifikācijas prakses rezultātus, tika aptaujāti 4. kursu audzēkņi. Iegūtie secinājumi: audzēkņu un skolotāju – prakšu vadītāju vērtējums par prakses vietām, vadītājiem, programmas apguvi un iespējām apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas profesijā bija pamatā pozitīvs. Šis darbs mācību prakšu kvalitātes uzlabošanā tiks turpināts arī nākošajā mācību gadā.

Lai audzēkņiem būtu iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām ražošanā, jaunām iekārtām un dažāda veida tehniku, šādi sadarbības līgumi ir nepieciešami.

Katras izglītības programmas realizācijai mums ir noslēgti līgumi par sadarbību ar uzņēmumiem.

Veterinārmedicīnas kursa audzēkņiem praktiskās mācības un mācību ekskursijas notiek z/s „Braslas”, z/s „Kalna Tomēni”, MAS „Sigulda”, Nacionālajā diagnostikas centrā, Cēsu gaļas kombinātā, AS „Triāls”, SIA „Vidzemīte”, PVD, Rīgas Zooloģiskajā dārzā , z/s „Ezerlejas” u.c.

Lauku tūrisma pakalpojumu, viesnīcu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņiem praktiskās mācības un mācību ekskursijas notiek SIA „Silvans”, Smiltenē viesnīcā „Brūzis”, lauku viesu mājā  „Kalbakas”, Siguldas viesnīcā ‘Ezeri”, Bīriņu pilī, Hotel de Rome, SIA „Hotel Wolmar’’,SIA”Mazais Ansis’’,A/S „Dikļu pils’’ u.c.

Transporta un autotransporta nodaļu audzēkņiem praktiskās mācības un mācību ekskursijas notiek SIA „8 CBR”, SIA „Ceļinieks 2010”, ceļu būves firmā „Binders”, AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”, SIA „Šlokenbeka”, SIA „Vireši”, SIA „Tinda”, SIA „Lamberts”, SIA „Sinhro C”, SIA „Līga Z’’, SIA „Auto Neo’’, SIA „Rožkalni’’ u. c.

4.2.Sadarbība ar darba devēju apvienībām.

Smiltenes  tehnikuma  sadarbības partneri ir:

 • Nacionālo bruņoto spēku Cēsu Instruktoru skola;
 • Smiltenes novada Dome;
 • SIA ,,Viesnīcu un restorānu mācību centrs”;
 • Biedrība ,,Siera klubs”;
 • Latvijas Veterinārārstu biedrība;
 • LLU;
 • Vidzemes Tūrisma asociācija;
 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija;
 • AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”;
 • Ceļu būvnieku asociācija.

4.3.Sadarbība ar vietējo pašvaldību.

Sadarbība notiek ar Smiltenes novada domi par izglītības iestādes attīstību, iekļaušanos novada izglītības iestāžu sistēmā un ERAF projekta realizāciju. Novada domes vadība ar ieinteresētību un lielu sapratni iesaistās izglītības iestādes jautājumu risināšanā. Tehnikuma pedagogi piedalās novada izglītības pārvaldes organizētajos metodiskajos pasākumos.

4.4. Absolventu iekārtošana darbā.

Smiltenes tehnikuma absolventi ir pieprasīti darba tirgū. Bieži vien audzēkņi jau prakses laikā darba devējiem parāda savas zināšanas un prasmes, kā arī spēju iejusties kolektīvā, tādējādi nodrošinot sev darbavietas pēc izglītības iestādes beigšanas. Labas atsauksmes par mūsu audzēkņiem tiek saņemtas arī no ārzemju prakses vietām, un nereti absolventi saņem piedāvājumu turpināt darbu pēc skolas beigšanas.

 

Informācija par absolventiem:

2014./2015.mācību gada absolventi

 
Iegūtā kvalifikācija Absolventu skaits Strādā profesijā Turpina izglītību Strādā citā profesijā Strādā ārzemēs Cits Nav ziņu Kopā
Lauku tūrisma      speciālists 6 2 1 3 6
Ēdināšanas     pakalpojumu speciālists 18 5 2 2 9 18
Viesnīcu    pakalpojumu speciālists 16 7 5 2 2 16
Veterinārārsta asistents 22 12 1 4 1 4 22
Automehāniķis 8 7 1 8
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 35 30 1 1 3 35
Pavārs ESF 7 6 1 7
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis ESF 7 4 3 7
Veterinārārsta asistents ESF 8 3 1 4 8
Kopā: 127 74 6 20 14 13 0 127
                               

4.5.Darba devēju piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā.

Daļa darba devēju labprāt piedalās centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, kā arī nodrošina audzēkņiem labas prakses vietas un pēc tam arī aicina darbā.

Laba sadarbība izveidojusies ar ēdināšanas uzņēmuma „Silvans” vadītāju Ivetu Lacbergu, Latvijas veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāju Māru Vidužu, Smiltenes TIC vadītāju Sandu Akmentiņu, Dikļu pils viesu uzņemšanas nodaļas vadītāju Inu Bēmi, SIA CBR-8 speciālistiem – Aināru Poikānu, Edvīnu Strodu, SIA ,,Lamberts” vadītāju Ainaru Cīruli, SIA „LAM’’ speciālistu Aldi Krasņicki, SIA ,,Mazais Ansis” izpilddirektori Ināru Vagari, kafejnīcas ,,Jautrais ods” valdes priekšsēdētāju Daci Mūrnieci, SIA ,,Maķeši”- brīvdienu mājas valdes locekli Aināru Lapsu, Radisson Blu Hotel Latvija zāles pārzini Ilzi Švarci  u.c.

5. Uzdevumi nākamajam gadam.

    1. Izglītības iestādes galveno uzdevumu izpildes analīze.

     2. Skolotāju darba kontrole:

         - mācību stundas kvalitāte,

         - mācību dokumentācijas kontrole,

         - audzēkņu izglītības līmeņa un mācīšanās motivācijas analīze,

         - metodiskais darbs.

 3. Metodisko komisiju vadītāju darba kontrole.

 4. Pirmo kursu adaptācijas process, kursa kolektīva veidošana:

        - sadzīves apstākļi un mikroklimats dienesta viesnīcā,

        - brīvā laika pavadīšana un darbs pulciņos,

  5. Valsts un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācija un rezultātu analīze.

  6. Praktisko mācību norise un sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste, īpašu vērību veltot mašīnzinību nodaļas nodrošināšanai ar kvalitatīviem pedagogiem.

Iekšējās kontroles rezultāti tiek apspriesti metodisko komisiju sēdēs, pedagogu informatīvajās sanāksmēs, kā arī analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.

 Galvenie virzieni, kuriem turpmāk jāvelta liela uzmanība, ir:

-          modulāro izglītības programmu aprobācijas uzsākšana;

-          elektroniskā stundu saraksta ieviešana;

-          jaunās materiālās bāzes pilnvērtīga izmantošana;

-          kursu audzinātāju (īpaši pirmo kursu), dienesta viesnīcas skolotāju un administrācijas sadarbības veicināšana audzēkņu kontingenta saglabāšanā un adaptācijā tehnikumā;

-          mācību dokumentācijas kontrole –  izglītojamo vērtēšana un ikmēneša atestācijas, kavējumu uzskaite un darbs pie to mazināšanas;

-          praktisko mācību norises sistēmas pilnveidošana, sociālo partneru iesaiste audzēkņu praktiskajā apmācībā un duālajā izglītībā, motivācijas paaugstināšanā un pedagogu kvalifikācijas celšanā;

-          vienotu prasību izpildes panākšana pedagogiem u.c

Priekšlikumi profesionālās izglītības sistēmas uzlabošanai

1.  Nepieciešama IZM vienota atbalstāma nostāja, atbalstot  profesionālo izglītību.

Katrs IZM departaments strādā šaurā savas kompetences ietvarā, kuras rezultātā nav iespējams sasniegt normatīvos aktos noteikto 50 : 50 starp vispārējo un profesionālo izglītību:

-          jāpanāk atbalsts audzēkņiem, atjaunojot uz skolu braukšanas biļešu atmaksai divreiz mēnesī;

-          mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem nepieciešams ieviest brīvpusdienas un atbrīvot no dienesta viesnīcu maksas, lai būtu vienlīdzīga konkurence ar Igaunijas profesionālajām skolās (Valgas profesionālā vidusskola latviešu valodā piedāvā divas programmas);

-          jārealizē „kvotu sistēma” komplektējot 10. klases vidusskolās un ģimnāzijās;

   2.  Nepieļaut kropļot profesionālās izglītības sistēmu, vispārizglītības skolās veidojot profesionālās izglītības programmas uz apšaubāmas materiāli tehniskās bāzes (Mazsalacas un Vecumnieku vidusskolas).

           3. Izstrādājot jaunus normatīvos aktus, kas radikāli izmaina pieeju izglītības īstenošnai         (jaunā algu modeļa ieviešana u.c.), nepieciešams organizēt seminārus ar normatīvo aktu izstrādātāju piedalīšanos. Izsniegt licences semināru organizētājiem.

           5. Nepieļaut veidot IZM valsts nekustamo  īpašuma aģentūru, vai iekļauties citādās īpašumu pārvaldīšanas struktūrās,  kuras veidojās uz privātīpašumu bāzes.

           6.  Paredzēt centralizētu iespēju skolotāju kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, it īpaši profesionālajām nozarēm.  Pašreiz kvalifikācijas celšanas seminārus pamatā piedāvā privātstruktūras par nepamatoti augstām cenām.

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2021 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā