Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Darbības principi

Smiltenes tehnikuma 

Misija:

 • tehnikums - nākotnes veidotājs unikālu programmu un pakalpojumu jomās, stiprinot esošās pozīcijas.

Tehnikuma vīzija par izglītojamo – lietpratīgs izglītojamais, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, ar prieku un interesi apgūst savām spējām, vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības un tehnikuma norisēs, uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas un tehnikuma patriots.

Unikalitāte:

 • unikālas IP, kas netiek piedāvātas citviet Latvijā vai tiek piedāvātas ļoti ierobežotā apjomā, jo īpaši veterinārijā, ceļu būvē un iekļaujošā izglītībā;
 • 100 gadu darbībā balstītas tradīcijas, kuras integrējam mūsdienīgos izglītības procesos, t.sk. veterinārmedicīnas izglītības programma, kuru bez pārtraukuma īstenojam jau 75 gadus (kopš 1945.gada);
 • plaša infrastruktūra – gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais nodrošinājums un tehnoloģijas.

Stratēģiskās prioritātes:

 1. Izglītības programmu kvalitāte un pieejamība ikvienam - attīstīt profesionālās izglītības kompetences centra prasībām atbilstošu dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas veicinātu profesionālas, sociālas un darba tirgū konkurētspējīgas personības pilnveidi;
 2. Sakārtota un droša vide - paaugstināt Smiltenes tehnikuma izglītības vides kvalitāti, attīstot atbilstošu infrastruktūru, veicot izglītības satura pilnveidi un veidojot pievilcīgu estētisko vidi un paaugstinot resursu efektīvu izmantošanu;
 3. Mobilitāte un stratēģiskās partnerības - veicināt starptautisku, nacionālu un reģionālu sadarbību un attīstīt izglītības iespēju paplašināšanu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Galvenie uzdevumi mācību darbā:

 1. Profesionālās izglītības programmu aktualizācija atbilstoši darba vides prasībām modernā mācību vidē, stiprinot sasaisti ar darba tirgu un sadarbību ar darba devējiem (NEP, konventi);
 2. Uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošana izglītības procesā
 3. Starptautiskā, nacionālā un reģionālā sadarbība un izglītības iespēju paplašināšana:
 4. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana mācību un audzināšanas darbā
 5. Karjeras pasākumu īstenošana un profesionālās izglītības popularizēšana.

Galvenie uzdevumi audzināšanas darbā:

 1. Stiprināt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību Tehnikuma, vietējās kopienas un valsts dzīvē.
 2. Aktualizēt audzēkņu pašpārvaldes darbību, Tehnnikuma un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam audzēknim līdzdalības iespējas.
 3. Attīstīt audzēkņu pilsonisko atbildību ģimenes, tehnikuma, vietējās kopienas līmenī, veidot   izpratni par valsts un sabiedrības drošību.
 4. Motivēt audzēkņus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiekā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā.
 5. Īstenot 1.kursu adaptācijas pasākumus un analizēt rezultātus.

Pielikumi:
Download this file (stratēģiskās prioritātes.pdf)stratēģiskās prioritātes.pdf[ ]1068 kB
Download this file (Kopsavilkums.pdf)Kopsavilkums.pdf[ ]1337 kB

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2023 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā