Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Pieaugušo izglītība

 

 • ESF mācības nodarbinātajiem

   

  unnamed

  ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

  (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

  PROJEKTA MĒRĶIS

  Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

  PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ

  1. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

  PROJEKTĀ PIEEJAMIE IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI

       Mācību veidi:

  • profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju;
  • profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību;
  • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu;
  • moduļi vai moduļu kopas, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību;
  • studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību.

      Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

           Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais

       vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas   apgūtās

       profesionālās kompetences novērtēšanai.

  PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

       Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās. 

       Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo status.

  *strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

   

  ATBALSTS MĒRĶGRUPAI    

       Mācību maksa:

  • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ESF fonds un valsts, attiecīgi tikai 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

       Konsultācijas (ja nepieciešamas):

       Cits atbalsts:

  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

  VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR PROJEKTU

  https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

   

  Read more

 • Kvalifikācijas atzīšana

  Smiltenes tehnikums piedāvā iespēju novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu šobrīd ir noslēgti deleģējuma līgumi par profesionālās kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu akreditētās izglītības programmās ar kvalifikācijām:

  • Pavārs (4 LKI);
  • Konditors (4 LKI);
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists ( 4LKI);
  • Grāmatvedis (4 LKI);
  • Transportbūvju būvtehniķis (4 LKI);
  • Hidrobūvju būvtehniķis (4 LKI);
  • Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis (4 LKI);
  • Lopkopības tehniķis (4 LKI);
  • Veterinārārsta asistents (4 LKI);
  • Šuvējs (3 LKI);
  • Apavu labotājs (3 LKI);
  • Dārzkopis (3 LKI).

  !!! Nepieciešamības gadījumā novērtēšanu varam organizēt arī pārējām Smiltenes tehnikumā apgūstamajām profesionālajām kvalifikācijām.

  Kārtība, kādā novērtē personas (pretendenta) profesionālo kompetenci:

  • pretendents iesniedz tehnikumā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/1089/download),
  • Tehnikums nodrošina pretendentam 2 konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem ar eksāmenu saistītiem jautājumiem;
  • Tehnikums organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kārtot tuvākajā laikā organizētā attiecīgā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, vai divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
  • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, tehnikums izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu var apstrīdēt, iesniedzot tehnikuma direktoram iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Tehnikuma direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  Pēc eksāmena nokārtošanas iespējams saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem gan nodarbinātām personām gan bezdarbniekiem.

  Papildus informācija: https://www.ikvd.gov.lv/lv/profesionalas-kompetences-novertesana un https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

  Saistošie normatīvie akti:

  Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

  Ministru kabineta 10.09.2013. noteikumiem Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”

  Ministru kabineta  2022. gada 29. novembra noteikumi  Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību”

   

  Sīkāka informācija pa tālruni 26112312 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

  Read more

 • Neklātiene

  Piedāvātā izglītības programma:

   

      

  Programmas nosaukums

  Izglītības programma Veterinārmedicīna neklātienē 

  Mācību ilgums

  1.5 gads

  Nepieciešamā izglītība

  Vidējā izglītība

  Iegūstamais izglītības dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību

   

   

  Programmas nosaukums: Grāmatvedība
  Mācību ilgums: 1,5 gadi
  Nepieciešamā izglītība: Vidējā izglītība
  Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

  Read more

 • Citas iespējas

   

  1. Tālākizglītības programmas:

   
  Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivjsaimniecība
  • Lopkopības tehniķis (4 LKI) - AP6100
  • Lopkopis (3LKI)
  • Dārzkopis (3 LKI) 
   
  Individuālie pakalpojumi
  • Pavārs (4LKI) - Licence Nr.P2287
  • Konditors (4LKI) - Licence Nr.P2234
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists (4LKI) - Licence Nr.P2238
  • Viesmīlis (4LKI) - Licence Nr.P2233
  • Bārmenis (4LKI) - Licence Nr.P2288
  • Pavāra palīgs (3LKI) - Licence Nr.P2235
  • Konditora palīgs (3LKI) - Licence Nr.P2286
  • Apavu labotājs (Alsviķu struktūrvienība) (3LKI) - Licence Nr.P12296
  • Šuvējs (3LKI) - AP6101
  • Aprūpētājs (Alsviķu struktūrvienība) (3LKI) - Licence Nr.P12300
   
  Inženierzinātnes  un tehnoloģijas
  • Hidrobūvju būvtehniķis (4LKI) - Licence Nr.P2237
  • Transportbūvju būvtehniķis - Licence Nr.P2355
  • Ceļu būvtehniķis( 4 LKI) - Licence Nr.P2313
  • Ceļu būves strādnieks (3LKI) - Licence Nr. P2312
  • Automehāniķis (4LKI) - Licence Nr.P15475
  • Kokapstrādes iekārtu operators (DVB izglītība) (3LKI) - Licence Nr.
   
  Grāmatvedība
  • Grāmatvedis (4LKI) - Licence Nr.P2308
   

  2. Profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas:

   
   
  • B kategorijas autovadītājs;
  • TR1, TR2, TR4 kategorijas traktora vadītājs;
  • atsevišķus modulāro programmu moduļus;
  • aktuālās programmas sadaļā Mūžizglītība (http://www.macibaspieaugusajiem.lv/)
   

   3. Kursi, semināri, meistardarbnīcas un citas aktivitātes profesionālās kvalifikācijas pilnveidei mašīnzinību, ceļu būves, individuālo pakalpojumu un veterinārijas izglītības tematiskajās jomās. 

   

  4. Karjeras izglītība un konsultācijas

   

  Papildus informācija:

  Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts,
  Smiltenes novads., LV-4729  

  tālr. 26183654

  www.smiltenestehnikums.lvŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Read more

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2023 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā